Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

37(477)(094)
Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 4 жовт. – № 186. –
С. 9-19.

378.091.212.2
Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 31.07.2017 р. № 1103 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 70. – С. 565-566.

378(477)(094)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України : наказ М-ва освіти і науки України від 26.06.2017 р. № 931/351 [щодо наказу М-ва освіти і науки України від 30.09.2004 р. №768/431/547 "Про затвердження положення про електрон. наук. фах. видання"] // Освіта України. – 2017. - Вересень. – № 9. – С. 2.

378(477)(094)
Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України від 06.06.2017 р. № 794 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 67. – С. 164-190.

37(477)(094)
Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" : затв. наказом М-ва освіти і науки України 10 лип. 2017 р. № 992 // Офіц. вісн.
України. – 2017. – № 70. – С. 552-564.

001(477)
Заява Академії наук вищої школи України щодо Закону "Про освіту" // Освіта України. – 2017. - 23 жовт. – № 41-42. – С. 5.

37(477)(094)
Упровадження Закону України "Про освіту" : [роз'яснення і рекомендації М-ва освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1/9-334] // Освіта України. – 2017. - 23 жовт. – № 41-42. – С. 6-7.
378(477)(094)
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади : керівника Держ. наук. установи "Ін-т освітньої аналітики" // Освіта України. – 2017. - 23 жовт. – № 41-42. – С. 7.

37.014.5
Визнання професіоналізму : освітяни отримали держ. нагороди з нагоди Дня працівників освіти // Освіта України. – 2017. - 9 жовт. – № 39. – С. 7.

378(477)(094)
Щодо спільної роботи близьких осіб у навчальному закладі : [інформує профспілка] // Освіта України. – 2017. - 9 жовт. – № 39. – С. 11.

378(477)
Квіт С. Реформування вищої освіти в Україні / С. Квіт // Дзеркало тижня. – 2017. - 21-27 жовт. – № 39. – С. 12.

342.725+37
Тужанський Д. Аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський: "Закон про освіту - лише вершина айсберга дуже чутливих тем" / Д. Тужанський ; [спілкувалася Тетяна Когутич] // Уряд. кур'єр. – 2017. - 5 жовт. – № 187. – С. 7.

342.725+ 37(477)
Хобзей П. Мовна стаття Закону "Про освіту" не звужує, а розширює і гарантує права національних меншин : [інтерв'ю взяла Анна Луканська] / П. Хобзей // Голос України. – 2017. - 5 жовт. – № 185. – С. 6-7.

378.046
Шулікін Д. Про молодшого спеціаліста і програми для старших класів : [із колегіїї МОН] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 9 жовт. – № 39. – С. 5.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378.014.611
Гурак Р. На зміну ДІНЗ прийде служба якості / Р. Гурак ; [з головою Держ. інспекції навч. закл. спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2017. - 23 жовт. – № 41-42. – С. 13.

378.091.212.2
Кулик Н. Моніторинг-2017: традиції не порушені : [розширене засід. колегії Держ. інспекції навч. закл. про вступ. кампанію 2017 р.] / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. - 23 жовт. – № 41-42. – С. 12.

378(477.86)
Мончук О. Як управляти змінами - про це йшлося на міжнародній конференції в ІФНТУНГ : [у рамках відзначення 50-річчя від часу заснування ун-ту] / О. Мончук // Галичина. – 2017. - 24 жовт. – № 77. –
С. 4.

Організація навчально-виховного процесу

378.014.5: 32(09)
Величко Я. Розповідь про нескорених триває : [про студент. рух опору рад. владі у Львів. політехніці] / Я. Величко // Аудиторія. – 2017. - 5-11 жовт. – № 29. – С. 12. – Продовження. Початок у № 27 від 21-27 верес. 2017 р.

378.018.43
Дистанційна освіта в Україні // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 19.

378.016
Журналіст: плюси і мінуси професії // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 26.

378.147:02]: 004.7
Загуменна В. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі / В. Загуменна, Т. Гранчак // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 6. – С. 45-46.

378.046
Що краще - магістратура чи друга вища освіта? // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 18-19.

37(477.86)
Ковалів І. Випробування гірськими стежками : [про гірські школи на Івано-Франківщині] / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2017. - 6 жовт. – № 188. – С. 5.
378.147:02
Коржик Н. Професійні компетенції бібліотекаря ХХІ століття / Н. Коржик // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 6. – С. 12-14.

378.012: 001(477)(092)
Кушнаренко Н. Портрет ученого в публікаціях: бібліометричний аналіз наукового доробку В. Шейка : (до 75-річчя від дня народж.) / Н. Кушнаренко, С. Євсеєнко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 4. – С. 37-42.

378.014.5: 32(09)
Левик Б. Студентський рух опору : [про спротив студентів радян. тоталітар. режимові] / Б. Левик // Аудиторія. – 2017. - 21-27 верес. – № 27. – С. 10.

378.147: 02](477)
Прокопенко Л. Особливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для підготовки магістрів / Л. Прокопенко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 6. – С. 24-28.

378.016
Солдатов Г. Чи елітна професія політолог? / Г. Солдатов // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 24.

378.015.31: 355.233.2
Яценко Н. Про студентський спорт замовили слово... : [укр.-пол. кругл. стіл із питань розвитку студент. спорту] / Н. Яценко // Аудиторія. – 2017. - 5-11 жовт. – № 29. – С. 17.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.4044.247: 004.7
Білоус В. Інтеграція університетської науки у світовий інформаційний простір / В. Білоус, Н. Лазаренко, А. Коломієць // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 6. – С. 19-23.

001.891
Копанєва В. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни / В. Копанєва // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 6. – С. 29-31.

001.891: 303.71(477)
Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці / А. Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 3. – С. 50-52.

378.091:001
Шулікін Д. Стартапи - у життя! : [в НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" пройшов конкурс стартапів] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 23 жовт. – № 41-42. – С. 10.

Вступна кампанія

378.4(477)
Завтра село залишиться без фахівців : результати вступ. кампанії стали неприємною несподіванкою для аграрних вишів // Голос України. – 2017. - 25 жовт. – № 197. – С. 1, 4-5.

378.091.212.2
Пасович Т. ЗНО для магістрів : [вперше запроваджене цьогоріч] / Т. Пасович // Аудиторія. – 2017. - 21-27 верес. – № 27. – С. 3, 7.

378.091.212.2
Шаров О. Про умови прийому - 2018 / О. Шаров ; [з дир. департаменту вищ. освіти і науки України спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2017. - 23 жовт. – № 41-42. – С. 4-5.

378.018.46
Шестакова О. Готуємось до вступу: курси, книжка або репетитор / О. Шестакова // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 20-21.

378.091.212.2
Шулікін Д. Про вступну кампанію і освіту в умовах АТО : [з комітету ВР] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 9 жовт. – № 39. – С. 6.

Вища освіта за кордоном

378.4(450)
Кирилюк Є. Болонський університет - найстаріший в Європі / Є. Кирилюк // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 14-15.

378.4(9)
Секрети навчання і життя в Новій Зеландії // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 12-13.

378.4(9)
Стефанович М. Чому Австралія? А чому б і ні? : [вища освіта за кордоном] / М. Стефанович // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 8-9.

378.4(9)
Стипендії в Австралії : для інозем. студентів // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 11.

378.4(9)
Університети Австралії, ціни на навчання // Сучас. освіта. – 2017. – № 8-9. – С. 10.

Практична бухгалтерія

378.091.2: 349.2
Особливості роботи студентів : [за труд. договором оплачується на заг. підставах] // Упр. освітою. – 2017. - Жовтень. – № 10. – С. 37.