Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № (10 жовтень 2016)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи
67.9(4УКР)401. 121-32+74
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівника освіти : Указ Президента України від 1 жовт. 2016 р. № 427 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 12 жовт. – № 192. – С. 11.

67.9(4УКР)401. 121-32+001(477)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року : Указ Президента України від 11 жовт. 2016 р. № 440 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 18 жовт. – № 194. – С. 10.

67.9(4УКР)401. 121-32+74.483
Про відзначення 200-річчя з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету : постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовт. 2016 р. № 1698 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 29 жовт. – № 203. – С. 11.

67.9(4УКР)401. 121-32+74.483
Про відзначення 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені О. О. Богомольця : постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовт. 2016 р. № 1655 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 27 жовт. – № 201. – С. 12.

67.9(4УКР)401. 121-32+74.483
Про відзначення 200-річчя з часу заснування Національного університету "Львівська політехніка" : постанова Верховної Ради України від 20 жовт. 2016 р. № 1697 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 29 жовт. – № 203. – С. 11.

74.484(4УКР)
Про Графік особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 28.07.2016 р. № 906 // Упр. освітою. – 2016. - Вересень. – № 9. – С. 17.

74.484(4УКР)
Графік особистого прийому громадян Міністром освіти і науки України, першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, заступниками міністра : затв. наказом МОН від 28.07.2016 р. № 906 // Упр. освітою. – 2016. - Вересень. – № 9. – С. 19-21.

74.480.44
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77 : ["Про затв. програм зовніш. незалеж. оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти"] // Упр. освітою. – 2016. - Вересень. – № 9. – С. 12-13.

74.480.44
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови : наказ М-ва освіти і науки України від 03.02.2016 р. № 77 // Англ. мова та літ. – 2016. – № 22-23. – С. 13-18.

001.89(477)
Від комітету з державних премій України в галузі науки і техніки : [завершено перший етап розгляду робіт,прохання узяти участь в обговоренні] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 27 жовт. – № 201. – С. 14.

74.04(4УКР)
Звіт про роботу МОН України за 100 днів // Упр. освітою. – 2016. - Жовтень. – № 10. – С. 62-64.

74.04(4УКР)
Презентація "Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні" // Пед. газета. – 2016. - Вересень - Жовтень. – № 5. – С. 1-2.

001(477)
Стратегія розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки : схвалено заг. зборами НАПН України 25 берез. 2016 р. // Упр. освітою. – 2016. - Вересень. – № 9. – С. 22-37.

001(477)
Орієнтовні щорічні індикатори розвитку НАПН України : дод. до Стратегії розвитку НАПН України на 2016-2022 р.р. // Упр. освітою. – 2016. - Вересень. – № 9. – С. 38-40.

74.484(4УКР)
Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади по відділу науково-організаційної та кадрової роботи // Пед. газета. – 2016. - Вересень - Жовтень. – № 5. – С. 5.

74.484(4УКР)
Інститут проблем виховання НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників // Пед. газета. – 2016. - Вересень - Жовтень. – № 5. – С. 5.

74.484(4УКР)
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади провідного наукового співробітника лабораторії дистанційного професійного навчання (0,5 ставки, за основним місцем роботи) // Освіта. – 2016. - 17-24 серп. . – № 34-35. – С. 8.

74.484ж(0)
Кафедра культурології НПУ імені М. П., Драгоманова запрошує взяти участь у V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених" // Освіта. – 2016. - 26 верес. – № 40. – С. 8.

74.484(4УКР)
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір на вакантну посаду: Голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України // Освіта України. – 2016. - 10 жовт. – № 40. – С. 7.

74.484(4УКР)
Національне агентство України з питань державної служби оголошує про проведення конкурсного відбору: виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців // Освіта України. – 2016. - 10 жовт. – № 40. – С. 11.

74.480.2
Вітченко А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / А. Вітченко // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 36-56.

74.480.2
Красильникова Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. Красильникова // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 67-76.

74.480.2
Присенко М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки / М. Присенко // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 9-26.

74.484(4УКР)
Салов В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою / В. Салов // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 27-35.

74.484к2
Сікорський П. Реформування освіти і державних інститутів у контексті наукових праць І. Франка : до 160-річчя від дня народж. / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 5-17.

74.484(4УКР)
Шулікін Д. Комітет - про державний пакет : [питання освіт. субвенції з держ. бюджету місцевим] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 10 жовт. – № 40. – С. 6-7.

Організація навчально-виховного процесу

74.484.78
Аніщенко О. Неформальне навчання у полікультурному середовищі : [освіта дорослих] / О. Аніщенко // Освіта. – 2016. - 31 серп.-7 верес. – № 36-37. – С. 6.

74.484.7(4УКР)
Білоус І. Готуючи інженерну еліту для країни : [у Нац. ун-ті біоресурсів і природокористування України відкрили перш. у державі навч.-технол. центр "КУН-Україна" / І. Білоус // Освіта України. – 2016. - 26 верес. – № 38. – С. 16.

74.480.28
Василенко О. Вивчаймо англійську - тестуймо знання : [якісне оцінювання університет. іншомов. освіти] / О. Василенко ; [з доц. каф. інозем. мов НПУ ім. М. Драгоманова спілкувалася Наталія Осипчук] // Освіта. – 2016. - 14-21 верес. – № 38-39. – С. 5.

74.484.78
Василенко О. В. Розвиток функціональної грамотності в системі неформальної освіти дорослих / О. В. Василенко // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 34-41.

74.480.055
Ведерніков В. Ставлення професорсько-викладацького складу ВНЗ МВС України до необхідності вдосконалення системи фізичної та спеціальної підготовки майбутніх правоохоронців / В. Ведерніков // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – № 2. – С. 19-23.

74.480.41
Галата С. Чесність - це внутрішній принцип : [боротьба з плагіатом в ун-тах та наук. установах] / С. Галата // Освіта України. – 2016. - 10 жовт. – № 40. – С. 10-11.

74.484ж(0)
Головко О. Талановиті студенти отримають спеціальні стипендії : [про співпрацю НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" з компанією Huawei] / О. Головко // Уряд. кур'єр. – 2016. - 28 верес. – № 182. – С. 16.

74.484.7
Горська С. Новий університет вітав першокурсників : [Держ ун-т інфраструктури та технологій (ДУІТ)] / С. Горська // Освіта. – 2016. - 31 серп.-7 верес. – № 36-37. – С. 5.

74.480.28
Горська С. Справедлива оцінка: мотиватор успіху : [якісне оцінювання університет. іншомов. освіти] / С. Горська // Освіта. – 2016. - 14-21 верес. – № 38-39. – С. 4.

74.04(4УКР)
Горська С. Траєкторія руху від науковців : [ключові особливості "Нац. доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні", презентованої 5 верес. 2016 р. у НАПН] / С. Горська // Освіта. – 2016. - 31 серп.-7 верес. – № 36-37. –
С. 2-3.

74.484к2
Грищенко І. "Співпрацюємо з підприємствами, які нам кажуть, чи правильно вчимо" : [ректор Київського нац. ун-ту технологій і дизайну] / І. Грищенко ; [інтерв'ю взяла Лариса Усенко] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 7 жовт. – № 189. – С. 7.

74.04(4УКР)
Гурак Р. Державна інспекція навчальних закладів стала відкритішою / Р. Гурак ; [з очільником ДІНЗ спілкувалася Дарина Матат] // Освіта України. – 2016. - 10 жовт. – № 40. – С. 9.

74.480.26
Девтерова Т. Управління мотивацією студентів при вивченні педагогіки вищої школи / Т. Девтерова // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 50-57.

74.484(4УКР-4ІВА)
Дзвінчук Д. Мусимо будувати Україну в собі : [до 60-річчя професора, директора Ін-ту гуманітар. підготовки та держ. упр. ІФНТУНГ] / Д. Дзвінчук ; розмову вела Оксана Процюк // Галичина. – 2016. - 18 жовт. – № 80. – С. 5.

74.480.25
Дяков С. Підвищення ефективності спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ / С. Дяков // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 14-26.

74.480.43
Жиглій Є. STUDEGO - майбутнє студентства : [про сервіс, де зібрані пропозиції для відпочинку, розваг чи самореалізації студентів розповідає представник проекту] / Є. Жиглій ; спілкувалася Юлія Бараболя // Я, студент. – 2016. – № 7/8. – С. 10-11.

001.89+65.261.55
Ільницький Д. О. Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства / Д. О. Ільницький // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 23-39.

74.480.46
Інноватика в сучасній освіті [Восьмий міжнар.
форум] // Освіта. – 2016. - 26 верес. – № 40. – С. 8.

74.480.276(4УКР-4ІВА)
Інститут інформаційних технологій відкрив дві навчально-дослідницькі лабораторії // Студент Прикарпаття. – 2016. - Жовтень. – № 7. – С. 3.

74.480.26
Капінус О. Потенціал інтерактивних технологій у формуванні соціальної відповідальності майбутніх офіцерів Збройних сил України / О. Капінус // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 66-74.

74.484(4УКР- 4ІВА)
Качкан В. Йде плановий розвал гуманітарної сфери у вищій школі / В. Качкан ; розмовляла Ольга Мончак // Галичина. – 2016. - 29 верес. – № 75. – С. 15.

74.480.055
Кенсицька І. Компоненти здорового способу життя студенток вищих навчальних закладів / І. Кенсицька, М. Пальчук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – № 2. – С. 29-33.

74.04(4УКР)
Книш І. Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта як система vc on-line освіта як мережа / І. Книш // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 42-49.

74в
Коваленко В. Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 37-41.

74.480.26
Коломієць М. Психологічні аспекти формування початкових умінь і навичок курсантів при вивченні будови та експлуатації бронетанкового озброєння і техніки / М. Коломієць, І. Бондарєв, В. Кохан // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 121-126.

001.894
Кривда М. "Sikorsky Challenge": мільйони доларів за ідеї : [60 наук. проектів] / М. Кривда, В. Семенчук // Голос України. – 2016. - 18 жовт. – № 197. – С. 9.

74.484(4УКР-4ІВА)
Крижанівський Є. І. Все робимо аби освіта стала одним із напрямків інтеграції в Європу : [інтерв'ю ректора ІФНТУНГ для газ. "Зах. кур'єр"] / Є. І. Крижанівський ; розмовляв Володимир Бодак // Студент Прикарпаття. – 2016. - Жовтень. – № 7. – С. 2.

001.894
Кулик Н. Вихід для винаходу / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. - 26 верес. – № 38. – С. 14.

74.484.7
Кулик Н. VIVAT ACADEMIA : [Нац. ун-т "Острозька академія" відзначає 440-річчя] / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. - 10 жовт. – № 40. – С. 14-15.

74.484.7
Кущ Л. Донецький юридичний інститут МВС України: два роки вимушеного переселення / Л. Кущ // Голос України. – 2016. - 19 жовт. – № 198. – С. 14.

74.480.25
Лаврут О. Формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів під час вивчення дисципліни "Організація військового зв'язку" / О. Лаврут, С. Івко, С. Давіденко // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 115-120.

74.480.28
Лукомська З. На високому рівні відзначено дипломні роботи випускників-архітекторів / З. Лукомська // Студент Прикарпаття. – 2016. - Жовтень. – № 7. – С. 2.

74.484.4
Любарець В. Створення електронної освітньої платформи ACCENT - шлях до якісної освіти / В. Любарець // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 58-63.

001(477)
Маліцький Б. Українська наука: наслідки політики "урізання" / Б. Маліцький, О. Попович // Дзеркало тижня. – 2016. - 8-14 жовт. – № 36. – С. 12.

74.480.25
Мотивація як елемент формування науково-дослідницької компетентності курсантів / М. Івасюк, І. Горчинський, І. Мартинюк, О. Стаднічук // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 75.87.

74.480.276(4УКР-4ІВА)
"Нова енергія" - повноцінний навчально-тренінговий комплекс : [сучас. платформа для отримання знань про нові досягнення у сфері енергетики та відновних джерел енергії] // Студент Прикарпаття. – 2016. - Жовтень. – № 7. – С. 1.

74.480.26
Окіпняк Д. Етапи професійної готовності саперів до дій в екстремальних ситуаціях в умовах проведення АТО / Д. Окіпняк, А. Окіпняк // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 43-51.

74.480.055
Омельченко Т. Індекс маси тіла як критерій донозологічної діагностики у профілактиці надмірної маси тіла студенток віком 18-22 років / Т. Омельченко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – № 1. – С. 49-52.

74.484.78
Опольська А. В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні у вітчизняних наукових дослідженнях (кінець ХІХ - 50-ті рр. ХХст.) / А. В. Опольська // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 71-79.

74.480.42
Подольська Є. Сучасний педагог: на перетині очікувань студентів і прагнень викладачів / Є. Подольська, Т. Подольська // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 64-69.

74.484.7
Покотильська І. День Острозької академії відзначили у столиці / І. Покотильська, О. Юркова // Голос України. – 2016. - 7 жовт. – № 191. – С. 6.

74.480.25
Польцев І. Навчальна дисципліна "Бойова система виживання воїна" як складова професійної підготовки майбутніх офіцерів сухопутних військ / І. Польцев // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 96-102.

74.480.26
Портак Р. Як зацікавити студентів / Р. Портак // Аудиторія. – 2016. - 6-12 жовт. – № 28. – С. 12.

74.480.27
Похнатюк С. Набуття бойових тактичних навичок дрібними підрозділами з використанням лазерних систем імітації стрільби методом послідовних цільових сценаріїв / С. Похнатюк // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 103-108.

74.484.4(4УКР-4ІВА)
Презентація наукової школи : [проф. В.Петренка] // Студент Прикарпаття. – 2016. - Жовтень. – № 7. – С. 3.

74.480.25
Романишин А. Педагогічні умови викладання навчальної дисципліни "Морально-психологічне забезпечення діяльності військовослужбовців" у ВВНЗ / А. Романишин // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 88-95.

74.480.26
Рубанець О. Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи / О. Рубанець // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 24-29.

74.484(4УКР)
Салов В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою / В. Салов // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 27-35.

74.480.43
Саган В. А за студентів-контрактників замовите слово? / В. Саган // Я, студент. – 2016. – № 7/8. – С. 4-6.

001(477)
Сергучев Ю. Науко, врятуй себе сама : [про реформування науки] / Ю. Сергучев // Дзеркало тижня. – 2016. - 1-7 жовт. – № 35. – С. 12.

74.480.2
Симонова М. Володимир Петренко - фундатор національної системи стандартів вищої освіти / М. Симонова // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 7-8.

74.484.4
Сігаєва Л. Є. Проблема якості освіти: світовий досвід / Л. Є. Сігаєва, Т. І. Білобровко // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 48-55.

74.484(4УКР- 4ІВА)
Суровська О. Наукові забавки для дітей і пенсіонерів : [енергетики ІФНТУНГ відкрили освітню атракцію - наукове містечко "Нова енергія"] / О. Суровська // Репортер. – 2016. - 29 верес. – № 39. – С. 19.

74.480.276
Сусь Б. Самостійна навчальна діяльність студентів в умовах комп'ютеризації навчального процесу / Б. Сусь, Б. мол. Сусь // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 95-102.

74.484.7
Ткачук П. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного - провідний видовий вищий військовий навчальний заклад України / П. Ткачук // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 7-13.

74.480.055
Фізична підготовка як елемент підвищення ефективності бойової діяльності військовослужбовців / В. Семак, С. Романчук, С. Федак, В. Афонін // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 35-42.

74.484.78
Хорло М. Ф. Сертифікація фахівців неруйнівного контролю: алгоритми спеціальної підготовки кандидата / М. Ф. Хорло // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2016. – № 3. – С. 51-53.

74.480.054
Чубарева О. Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів / О. Чубарева // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 79-84.

74.480.25
Шабатура Ю. Сучасні завдання природничо-наукової підготовки майбутніх офіцерів / Ю. Шабатура // Вища шк. – 2016. – № 7-8. – С. 52-65.

74.48(4УКР)
Шулікін Д. Модернізація правничої освіти. Перші кроки / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 26 верес. – № 38. – С. 6-7.

74.480.4
Шутка І. А що Вас в університеті ... болить? : [результати соціолог. дослідж. на тему проблем укр. вишів] / І. Шутка // Аудиторія. – 2016. - 29 верес.- 5 жовт. – № 27. – С. 2, 9.

74.484(4УКР)
Щербакова О. Стан розвитку риторико-комунікативної культури сучасного університету: аналіз актуальної проблематики міждисциплінарних риторикознавчих заходів 2016 року в Литві, Канаді й Україні / О. Щербакова // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 70-78.

74.484.4
Ямковий В. Апробація моніторингу системи вищої освіти на прикладі Харківської області / В. Ямковий // Вища шк. – 2016. – № 9. –
С. 77-94.

Вступна кампанія-2017

74.480.44
Галата С. Українські діти Донбасу і Криму : [умови вступу до вищ. навч. закл. України] / С. Галата // Освіта України. – 2016. - 3 жовт. – № 39. – С. 4.

74.480.44
Кононенко Ю. Про ДПА і ЗНО-2017 : випускникам ЗНЗ 2017 р. результати ЗНО із трьох предметів зараховуватимуться як оцінки за ДПА / Ю. Кононенко, В. Карандій ; [з дир. департаменту заг. серед. та дошкільної освіти МОН та дир. УЦОЯО спілкувався Дмитро Шулікін] // Освіта України. – 2016. - 26 верес. – № 38. – С. 5.

74.480.44
Порядок проведення ДПА не зміниться : [повідомив дир. департаменту заг. серед. та дошкіл. освіти Юрій Кононенко під час прес-конф.] // Освіта. – 2016. - 14-21 верес. – № 38-39. – С. 1.

74.480.44
Приватні виші можуть отримати держзамовлення // Голос України. – 2016. - 21 жовт. – № 200. – С. 10.

74.480.44
Смілянська А. Абітурієнтам звузили простір для маневру / А. Смілянська // Голос України. – 2016. - 21 жовт. – № 200. – С. 10.

74.480.44
Тестові завдання-2017 відповідатимуть рівню стандарту // Світ. – 2016. - Вересень. – № 35-36. –
С. 1.

Вища освіта за кордоном

74.484ж(0)+ 74.48(4УКР- 4ІВА)
Брухаль Г. Обміняємося студентами з Японією : [про можливість академ. співпраці івано-франків. ун-тів] / Г. Брухаль // Голос України. – 2016. - 28 верес. – № 184. – С. 6.

74.484ж(0)
Головко О. Талановиті студенти отримають спеціальні стипендії : [про співпрацю НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" з компанією Huawei] / О. Головко // Уряд. кур'єр. – 2016. - 28 верес. – № 182. – С. 16.

74.484(4ІСП)
Зварич І. Історичні періоди розвитку вищої освіти в Іспанії / І. Зварич // Вища шк. – 2016. – № 9. – С. 117-126.

74.484(7СПО)
Федоренко С. В. Методологічне забезпечення педагогічного дискурсу у формуванні гуманітарної культури студентів бакалаврату в США / С. В. Федоренко // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 56-61.

Практична бухгалтерія

65.052.254.97
Коркушко В. Про тривалість щорічної відпустки науково-педагогічних працівників / В. Коркушко, О. Усенко // Праця і зарплата. – 2016. - 12 жовт. – № 38. – С. 12.

65.9(4УКР)261.3+74.480.43
Шевчук Ю. Які соціальні сюрпризи готують проект бюджету і "пакет щастя" : [в т. ч. для студентів] / Ю. Шевчук // Голос України. – 2016. - 4 жовт. – № 188. – С. 5.