Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1 (січень 2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

67.9(4УКР)401. 121-32+74.480.43
Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1045 // Уряд. кур'єр. – 2016. – 31 груд. –
№ 249. – С. 31-32.

67.9(4УКР)401. 121-32+001(477)
Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи : постанова Кабінету Міністрів України від 14 груд. 2016 р. № 998 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 17 січ. – № 8. – С. 11-12.

67.9(4УКР)401. 121-32
Деякі питання стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1040 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 31 груд. – № 249. – С. 2-3.

67.9(4УКР)401. 121-32+001(477)
Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1042 // Уряд. кур'єр. – 2016. – 31 груд. – № 249. – С. 10-11.

67.9(4УКР)401.
121-32+74.480.43
Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1047 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 31 груд. – № 249. – С. 32.

67.9(4УКР)401.
121-32+74.04к2
Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 14 груд. 2016 р. № 988 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 28 груд. – № 246. – С. 16.

67.9(4УКР)401.
121-32+74.48
Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 14 груд. 2016 р. № 994 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 28 груд. – № 246. – С. 16.

67.9(4УКР)401.
121-32+001(477) Від Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки : [про прийом робіт] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 27 груд. – № 245. – С. 22.

74.04(4УКР)
Биковська О. Введення нових термінів чи підміна понять? : [проект нової ред. Закону України "Про освіту"] / О. Биковська // Освіта. – 2016. - 21-28 груд. – № 51. – С. 3.

74.484к2
Коваленко О. Правові основи та реалізація Закону України "Про вищу освіту" у вітчизняних університетах / О. Коваленко // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 21-26.

74.04(4УКР)
Линовицька О. Державна політика в галузі освіти: документи, норми, принципи / О. Линовицька // Вища освіта України. – 2016. –
№ 4. – С. 15-20.

74.484(4УКР)
Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Погребняк, О. Дашковська, О. Власюк, А. Солоденко // Вища шк. – 2016. – № 10. – С. 20-26.

74.48к2
Чижевський Б. Легко приймаються рішення - важко виправляти їхню згубність : [щодо Закону України "Про вищу освіту"] / Б. Чижевський // Голос України. – 2017. - 17 січ. – № 8. – С. 5.

Організація навчально-виховного процесу

74.484.78
Бабушко С. Р. Вивчення дорослими іноземної мови у неформальному освітньому середовищі як засіб міжкультурного діалогу / С. Р. Бабушко, Л. С. Соловей // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 47-54.

74.480.27
Базилевич В. Олімпіада з навчальної дисципліни "Економічна теорія" в системі формування та розвитку креативних здібностей студентської молоді / В. Базилевич, Н. Гражевська, О. Кирильчук // Вища шк. – 2016. – № 10. – С. 7-19.

74.480.41
Бондарчук О. Когнітивне забезпечення взаємодії керівників освітніх організацій з довкіллям як показник їхнього особистісного розвитку / О. Бондарчук // Післядиплом. освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 69-72.

74.480.41
Бутук О. Найм власних випускників - негативне явище, якому не місце у провідних вишах. Чи справді так? / О. Бутук // Вища шк. – 2016. – № 10. – С. 102-126.

001(477)
Гриневич Л. Українська наука в європейському "дзеркалі": необхідна післямова / Л. Гриневич, М. Стріха // Дзеркало тижня. – 2017. - 14-20 січ. – № 1. – С. 12.

74.480.42
Гриценко А. Формування світоглядних орієнтацій майбутніх викладачів вищої школи у процесі професійної підготовки / А. Гриценко // Післядиплом. освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 35-38.

74.484.4
Дем'яненко Н. Сутність і зміст феномену "наукова школа" / Н. Дем'яненко // Освіта. – 2016. - 30 листоп.- 7 груд. – № 48-50. – С. 5.

74.484(4УКР)
Дмитренко Г. Формування позитивного іміджу навчальних закладів у контексті ціннісного підходу / Г. Дмитренко, С. Мудра // Післядиплом. освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 17-24.
22. 74
Дударенко Л. Межі звернення до знань про минуле у передбаченні майбутнього системи освіти / Л. Дударенко // Вища шк. – 2016. – № 10. – С. 45-53.

74.480.26
Завилов М. Сучасна ІТ-освіта: розмірковуємо чи діємо? / М. Завилов // Дзеркало тижня. – 2017. - 14-20 січ. – № 1. – С. 13.

74.484.78
Ілляхова М. Тенденції розвитку неперервної освіти в умовах становлення інноваційної економіки / М. Ілляхова // Післядиплом. освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 61-64.

001(477)
Інтелектуальна еміграція українських вчених на початку ХХІ століття / І. Б. Вавилова, Н. Б. Ісакова, М. В. Олійник [та ін.] // Наука та інновації. – 2016. – Т. 12, № 6. – С. 15-38.

74.480.25
Катюк Я. Мотиваційні механізми і чинники педагогічної взаємодії "викладач - студент" / Я. Катюк // Післядиплом. освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 81-82.

74.480.43
Ковалів І. Чи стане нова стипендія стимулом? : [в ун-тах оновлять стипенд. комісії та починають формувати рейтинги студентів] / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2017. - 12 січ. –
№ 5. – С. 1, 4.

74.480.41
Козлакова Г. Регіональний університет як науково-освітнє середовище для підготовки лідерів вищої школи / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 64-69.

74.48
Корсак Ю. Нооуніверситет - ХХІ як потенційний лідер у майбутньому суспільстві / Ю. Корсак, К. Корсак // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 27-33.

74.484.4
Кравченко І. Ретроспектива наукових шкіл / І. Кравченко // Освіта. – 2016. - 30 листоп.- 7 груд. – № 48-50. – С. 6.

74.484(4УКР- 4ІВА)
Кривень Ю. Президент нагородив прикарпатців : [зокрема, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Галущака М. О., проректора ІФНТУНГ] / Ю. Кривень // Галичина. – 2017. - 24 січ. – № 5. – С. 1.

74.04(4УКР)
Кулик Н. Від перевірок - до партнерства : [Держ. інспекція навч. закладів] / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. - 16 січ. – № 1. – С. 12.

74.484.4
Луговий В. І. Об'єктивне і суб'єктивне оцінювання якості освіти: світовий досвід для України / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 32-40.

74.480.43
Майбутнє стипендій // Освіта. – 2016. - 30 листоп.- 7 груд. – № 48-50. – С. 1.

74.2(4УКР)
Маслов В. Розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами за роки незалежності України (1991-2015 рр.) / В. Маслов, І. Ситар // Післядиплом. освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 3-9.

74.480.26
Mirowska M. Case Management jako przyklad nowoczesnego ksztalcenia studentow = Кейс-менеджмент в інноваційному навчанні студентів / M. Mirowska // Післядиплом. освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 65-68. – Польською мовою.

74.480.050
Музиченко І. В. Проблема співвідношення понять: "етнічна свідомість" та "національна свідомість" / І. В. Музиченко // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 55-60.

74.484(4УКР)
Набок М. В. Інтеграція освіти і науки України як проблема державної політики у сфері науки і технологій / М. В. Набок // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 26-33.

74.480.263.2
Опанасюк Ю. Основні напрями інформатизації освіти / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 45-50.

74в
Осецький В. Місце футорології у структурі наукових досліджень феномену освіти / В. Осецький, І. Татомир // Вища шк. – 2016. –
№ 10. – С. 27-44.

001.89
Отич О. "Три кити" науки: наукове пізнання - наукове дослідження - наукове знання / О. Отич // Післядиплом. освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 3-9.

74.484.7
Павлишин Н. Політехніка відсвяткувала двохсотлітній ювілей / Н. Павлишин // Аудиторія. – 2016. - 15-26 груд. – № 38. – С. 5-7.

74.4(4УКР)
Питання передачі у комунальну власність : [ПТНЗ] // Освіта України. – 2017. - 16 січ. – № 1. – С. 4.

74.484к2
Порівняльний аналіз методів визначення рейтингів університетів України / І. Руженцев, В. Семенець, О. Ставицька, Р. Нестерцов // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2016. – № 6. – С. 56-65.

74.484(0)
Похресник А. Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу / А. Похресник // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 76-83.

74.480.053
Похресник А. Філософська рефлексія щодо антропологічної катастрофи і необхідності "релігієзації" вищої школи України / А. Похресник // Вища шк. – 2016. – № 10. – С. 64-72.

74.480.43
Про нові стипендії : [виплата академ. та соціальн. стипендій учням та студентам у 2017 р.] // Освіта України. – 2017. - 16 січ. – № 1. – С. 5.

74.04
Прокопенко О. "Треба боротися до кінця й вірити" : [Герой України Ігор Гордійчук про виховання патріотів в Київ. військ. ліцеї ім. Івана Богуна] / О. Прокопенко // Уряд. кур'єр. – 2016. –
29 груд. – № 247. – С. 1, 5.

74.04
Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації / І. Силадій // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 34-38.

74.484.4
Сікорський П. Зовнішні чинники і їх вплив на якість вищої освіти в Україні / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 51-57.

74.480.26
Скрипник М. Рецепція ідей українських науково-педагогічних шкіл у теорію і практику професійного розвитку фахівців / М. Скрипник // Післядиплом. освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 10-16.

74.484.4
Смікал В. Науково-педагогічні школи Драгоманівського університету / В. Смікал // Освіта. – 2016. - 30 листоп.- 7 груд. – № 48-50. – С. 6.

74.04к2
Співаковський О. Успіх і результативність - через широке партнерство : як розвиватися освітній сфері / О. Співаковський, О. Панич // Голос України. – 2017. - 19 січ. – № 10. – С. 4.

67.9(4УКР)401.12
Титаренко Н. Держава обіцяє стипендії та безплатні гуртожитки : [учасникам АТО] / Н. Титаренко // Голос України. – 2017. - 11 січ. – № 4. – С. 5.

74.484.4
Ткаченко Л. Наукові школи НАПН України / Л. Ткаченко // Освіта. – 2016. - 30 листоп.- 7 груд. – № 48-50. – С. 6-7.

001.894(477)
Чепурний В. Наймолодшому доктору наук пророкують Нобелівську премію : [29-річній Ользі Броварець] / В. Чепурний // Голос України. – 2017. - 19 січ. – № 10. – С. 16.

74.480.26
Швець В. Управління навчальною діяльністю студентів за допомогою семантичних мереж в інженерному навчанні / В. Швець, Ю. Войнаровський // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 39-46. – Англ. мовою.

001.89(477)
Шулікін Д. Аудит української науки : [презентація звіту про результати аудиту наук.-інновац. системи України] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 16 січ. – № 1. – С. 8-9.

74.484.7
Шутка І. У світовій науці: від початків і до сьогодні : [міжнар. наук. конф. "Науковці та випускники Львів. політехніки у світ. науці та культурі, міжнар. політиці та економіці"] / І. Шутка // Аудиторія. – 2016. - 15-26 груд. – № 38. – С. 9.

001(477)
Яцків Я. С. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку / Я. С. Яцків, Б. А. Маліцький, С. Г. Бублик // Наука та інновації. – 2016. – Т. 12, № 6. – С. 6-14.

Вступ-2017

74.480.44
Головенкін В. Криве дзеркало: ЗНО-2015 з математики / В. Головенкін // Вища шк. – 2016. –
№ 10. – С. 73-87.

74.480.44
Особливості ЗНО-2017 та Пробне ЗНО-2017 // Сучас. освіта. – 2017. – № 1. – С. 16-17.

74.480.44(0)
5 помилок при подачі документів : [для вступу в закордонний ВНЗ] // Сучас. освіта. – 2017. – № 1. – С. 11.

74.480.44
Сайт для іноземних абітурієнтів : [новий сайт Укр. держ. центру міжнар. освіти в Дипломат. академії МЗС] // Освіта. – 2016. - 21-28 груд. –
№ 51. – С. 2.

74.480.44(0)
Стартувала вступна кампанія-2017 в закордонні ВНЗ. Не пропустіть свій дедлайн! // Сучас. освіта. – 2017. – № 1. – С. 10-11.

74.480.44
Шаров О. Як вступатимуь до ВНЗ у 2017 році : [про особливості вступу до вищ. навч. закл. розповідає директор департаменту вищої освіти МОН] / О. Шаров // Сучас. освіта. – 2017. – № 1. – С. 14-15.

Вища освіта за кордоном

74.484(7СПО)
Курбатов С. Американська система акредитації вищих навчальних закладів / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2016. –
№ 4. – С. 70-76.

74.484(0)
Навчання за кордоном: яку країну вибрати? // Сучас. освіта. – 2017. – № 1. – С. 7-9.

74.484(0)
Похресник А. Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу / А. Похресник // Вища освіта України. – 2016. –
№ 4. – С. 76-83.

Практична бухгалтерія

65.052.254.97
Ізмайлов Я. Бухгалтерський облік проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт підприємств / Я. Ізмайлов // Бух. облік і аудит. – 2016. – № 10. – С. 9-22.