Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 08 (серпень 2020)

378(477)(094)
Про внесення зміни до Іструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : наказ М-ва оборони України та МОН України від 12.05.2020.
№ 147/619 // Інформ. зб. для освітян. – 2020. – № 7. – С. 63-64.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378(477.86):001
Адаменко О. Незатребувана наука / О. Адаменко // Галичина. – 2020. - 24-30 лип. –
№ 27. – С. 5. – Розмову вів Ігор Лазоришин.

378.046
Атестація наукових напрямів університетів // Світ. – 2020. - Серпень. – № 20-30. – С. 1.

378
Дробітько А. "М'яка" компетентність особистості як сенс навчання / А. Дробітько // Вища шк. – 2020. – № 4. – С. 104-110.

378(477)
Жулинський М. Коли науку й освіту буде проголошено національними пріоритетами України? / М. Жулинський // Світ. – 2020. - Серпень. – № 31-32. – С. 3.

378.014.6
Шулікін Д. Дистанційний режим: студентський, викладацький та університетський вимір / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. – 27 лип. – № 29. – С. 10-11.

378.014.6
Шулікін Д. Дискусія про якість / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. - 10 серп. – № 31. –
С. 8-9.

Організація навчально-виховного процесу

37.018
Рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти // Освіта України. – 2020. - 3 серп. – № 30. – С. 4, 12.

37:651.9:004
Тихонов Ю. Л. Індикатори та індекси рівня розвитку освіти / Ю. Л. Тихонов, С. К. Полумієнко // Математичне моделювання в економіці. – 2019. – № 4. – С. 26-40.

Вступна кампанія

10. 378.091.212.2 Галата С. 2020 : хроніка вступу / С. Галата // Освіта України. – 2020. - 17 серп. – № 32. – С. 5.

378.091ї.212.2
Дячук О. "Дорожня карта" абітурієнта та підсумки ЗНО / О. Дячук // Світ. – 2020. - Серпень. – № 20-30. – С. 2.