Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 02 (лютий 2020)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378.091.212.2
Про затвердження Умов прийому на начання до закладів вищої освіти України в 2020 році : наказ М-ва освіти і науки України від 11.10.2019 № 1285 // Інформ. зб. для освітян. – 2020. – № 1. – С. 3-95.

378.014.543
Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 24 груд. 2019 року № 1146 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 4, ч.1. – С. 424-431.

378(477)(094)
Про розподіл видатків декржавного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 24 груд. 2019 року № 1146 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 4, ч.2. – С. 424-231.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378.014.6
Акредитація програм PHD // Освіта України. – 2020. - 24 лют. – № 8. – С. 6.

378
Гладкий О. Від індивідуалізації свідомості до "макдональдизації" уподобань: нове обличчя сучасного студента / О. Гладкий // Вища шк. – 2019. – № 11. – С. 91-96.

378
Закон про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти - в дії // Світ. – 2020. – Січень. – № 3-4. – С. 1.

378.012
Короденко М. Станіслав Ніколаєнко : "Потрібно припинити гудити нашу вищу освіту" / М. Короденко // Освіта України. – 2020. – 3 лют. – № 5. – С. 10-11.

378.014.6
Лісова Л. Виші отримають потужну мотивацію / Л. Лісова // Голос України. – 2020. - 31 січ. – № 19. – С. 4.

378.014.6
Панич О. Професійний стандарт: визначення вимог і підвищення якості / О. Панич // Освіта України. – 2020. - 10 лют. – № 6. – С. 6.

378.014.543
Пріоритет - фінансування сильних закладів // Освіта України. – 2020. - 3 лют. – № 5. – С. 4.

378
Стріха М. Наука в університетах: що далі? / М. Стріха // Слово Просвіти. – 2020. - 1-15 січ. – № 1-2. – С. 2-3.

Організація навчально-виховного процесу

377
Домінський О. Реформи навмання. Методом проб і помилок / О. Домінський //
Голос України. – 2020. - 30 січ. – № 18. – С. 16.

37.014+378
Левківський К. Вища освіта в Україні у роки незалежності / К. Левківський // Вища шк. – 2019. – № 11. – С. 7-37.

37.014.3
Мончук О. У школу крокують зміни, або в чому полягають основні новації нового освітнього закону / О. Мончук // Галичина. – 2020. - 30 січ. – № 5. – С. 5.

37:001
Основа для процвітаючої науки - сильна школа // Світ. – 2020. - Січень. – № 3-4. – С. 1-2.