Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 01 (січень 2020)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

37(477)(094)
Деякі питання проведення в 2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту : наказ М-ва освіти і науки України від 23 жовт. 2019 року № 1332 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 100. – С. 169-171.

378.091.212.2
Про внесення зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році : наказ М-ва освіти і науки України від
11 жовт. 2019 року № 1290 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 98. – С. 87.

378.091.212.2
Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році : наказ М-ва освіти і науки від 11 жовтня 2019 року № 1285 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 97. –
С. 212-270.

378(477)(094)
Про затвердження форми угоди про надання пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти : наказ 23 верес. 2019 року
№ 1224 // Офіц. вісн. України. – 2019. –
№ 98. – С. 84-86.

37(477)(094)
Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків : постанова Кабінету Міністрів України від 18 груд. 2019 року № 1051 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 1. – С. 79.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378.014.6
Галата С. Вища освіта: інвентаризація / С. Галата // Освіта України. – 2020. - 27 січ. –
№ 3-4. – С. 8-9.

378
Галаур С. Ринок професій підкаже, кому залишатися / С. Галаур // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 12. – С. 26-30.

378.014.543
Галата С. Фінансування вищої освіти: нова формула / С. Галата // Освіта України. – 2020. –
13 січ. – № 1-2. – С. 8-9.

378:811.11
Голуб І. Ю. Вправи для розвитку індиві-дуальних пізнавальних здібностей студентів на заняттях з іноземної мови / І. Ю. Голуб // Інозем. мови. – 2019. – № 4. – С. 12-23.

378.014.6
Жорнова О. Якість вищої освіти України та медіаграмотність науково-педагогічної спільноти: виклики без відгуків / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища шк. – 2019. – № 10. – С. 38-44.

378.147
Захарчин, Г. Осоливості викладання економічних дисциплін у сучасних реаліях / Г. Захарчин // Вища шк. – 2019. – № 10. – С. 45-54.

378
Карлаш Т. Проблеми вищої школи: погляд зсередини / Т. Карлаш // Світ. – 2020. - Січень. – № 1-2. – С. 3.

13. 378.014.6
Курбатов С. Якість вищої освіти в контексті інтернаціоналізації діяльності сучасного університету / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2019. – № 4. – С. 40-44.

378:001
Остролуцька Л. Наука в університетах має зробити країну сильнішою та успішнішою / Л. Остролуцька // Світ. – 2020. - Січень. – № 1-2. – С. 1-2.

378.147
Українські вузи почали пілотні проекти по впровадженню дуальної форми здобуття освіти // Маркетинг в Україні. – 2019. – № 5. – С. 65-66.

378(063)
Шулікін Д. Здобутки, завдання і нове керівництво / Д. Шулікін // Освіта України. – 2020. - 13 січ. – № 1-2. – С. 6-7.

378:811.111:004
Melnyk A. Using multimedia presentation in the foreign language classroom to form tertiary students' oral presentation competence / A. Melnyk // Інозем. мови. – 2019. – № 4. – С. 38-48.

378.004
The model of informational space for
innovation and design activities in the university /
L. Ye. Shkitsa, V. A. Kornuta, O. V. Kornuta, I. O. Bekish // Наука та інновації. – 2019. – Т. 15,
№ 6. – С. 14-22.

Організація навчально-виховного процесу

37.018
Вертіль О. СиSTEMа максимального успіху / О. Вертіль // Уряд. кур'єр. – 2020. – 25 січ. –
№ 15. – С. 6.

377(477.86)
Добош Г. Володимир Стасюк: "Наша праця є еквівалентом любові до ближнього" / Г. Добош // Зах. кур'єр. – 2020. - 16 січ. – № 3. – С. 3, 13.

37.011.2:331.548
Лебединська Т. Медіаповедінка української молоді у процесі професійного самовизначення / Т. Лебединська // Вісн. Кн. палати. – 2019. –
№ 11. – С. 26-30.

37
Неїжмак В. "Євробляха" чи диплом: що коштує дорожче? / В. Неїжмак // Голос України. – 2020. - 24 січ. – № 14. – С. 10.

376.1
Прохоренко Л. І. Освіта осіб з особливими потребами: науково-психологічний супровід / Л. І. Прохоренко // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 4. – С. 25-34.

37:35.071.6(477.8)
Синюра-Ростун Н. Р. Особливості формування локальної освітньої політики в об'єднаних територіальних громадах Карпатського регіону / Н. Р. Синюра-Ростун // Регіон. економіка. – 2019. – № 3. – С. 60-70.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Мончук О. Путівник успішного ЗНО, або
що потрібно знати вступникам про тестування / О. Мончук // Галичина. – 2020. - 3 січ. – № 1. –
С. 18.

378.091.212
Kulinchenko O. S. Characteristics jf the experimental study on assessing the levels of proficiency of student social astivity in conditions
of higher education institution / O. S. Kulinchenko, R. Kh. Vainola // Наука та інновації. – 2019. – Т. 15, № 6. – С. 89-97.