Електронно-інформаційне середовище бібліотек

Одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотек на сучасному етапі є створення електронно-інформаційного середовища для забезпечення науково-дослідної діяльності університету та задоволення інформаційних потреб користувачів.
31 жовтня 2019р. на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Створення електронно-інформаційного середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного супроводу науково-дослідного та навчального процесів ІФНМУ». Учасники засідання – представники бібліотек Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, а також проректор Академії Івана Золотоустого Олег Білоус, який був запрошений з ініціативи голови методичного об’єднання, директора НТБ Романа Пуйди.
Завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Г.М. Якимович зауважила, що сьогодні бібліотека є потужним бібліотечно-інформаційним комплексом. Досягненням в цьому є те, що робота здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій, які сприяють активізації та модернізації роботи бібліотеки, організації доступу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів, поширення результатів науково-дослідної та науково-інформаційної діяльності університету.
Програмне забезпечення «УФД/Бібліотека» дало змогу на більш високому рівні накопичувати електронний інформаційний ресурс, надавати сервісні послуги користувачам, створити інформаційне забезпечення наукового, навчального та виховного процесів університету. Електронний каталог бібліотеки налічує понад 165 тис. бібліографічних записів.
Одним з основних напрямів роботи бібліотеки є інформаційно-документальне забезпечення науково-дослідної діяльності університету.
Велику увагу працівники книгозбірні приділяють масовому інформуванню професорсько-викладацькому складу та студентів університету про нові надходження літератури з різних галузей знань на Днях інформації. Бібліотека ІФНМУ дійсно займає особливе місце в навчальному закладі, тому що є інформаційною основою науково-освітнього та виховного процесів, оперативно реагує на запити, вимоги, побажання користувачів та постійно підвищує рівень професійної компетентності працівників.

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg