Економіка та економічні відносини в сучасному світі

talanty_ukr.jpg

Розвиток країн з ринковою економікою обумовлює велику увагу до сфери їх економічної взаємодії. Зростаюча глобалізація світової економіки, ускладнення і взаємопереплетення господарських процесів спонукають до пошуків нових шляхів і засобів щодо збереження національних інтересів на світовому ринку. Саме тому, в умовах ринкової трансформації економіки посилюється увага до сфери міжнародних економічних відносин. Функціонування економіки України за умов поступової інтеграції до світового економічного простору потребує підготовки фахівців, які були б здатні до переосмислення сучасних господарських реалій, вироблення нових підходів до аналізу трансформаційних процесів, виходячи із загальноцивілізованих засад еволюції світової економіки. З цією метою в читальному залі технічних та гуманітарних наук (ІІ пов., к.23) організовано книжкову виставку «Економіка та економічні відносини в сучасному світі». Запрошуємо всіх бажаючих до перегляду виставки.