Державна влада та державне управління – цілі та функціональна структура

talanty_ukr.jpg

Сильна та дієздатна влада є щонайпершою умовою успішних перетворень. Без неї неможливо створити передумови економічного розвитку, становлення реальної демократії, оновлення високої культури та духовності.Вищою формою політичної влади є державна влада, що спирається на спеціальний управлінсько-владний апарат і проявляється в різних державних формах – законодавчій, виконавчій, судовій і є необхідним і незамінним механізмом регулювання життя всього суспільства і збереження його єдності. Зміна стратегії, цілей та функцій держави позначається на змінах в організаційній структурі органів державної влади.
Згідно Конституції України, єдиним джерелом влади у демократичному суспільстві виступає народ, який делегує свої повноваження колективним суб’єктам управління – органам влади.

Серед усіх видів управління визначальна роль належить державному управлінню, функціональна структура якого є сукупністю функцій державного управління й управлінських функцій органів державної влади у їх взаємодії. Ця структура забезпечує управлінський взаємозв’язок держави як суб’єкта управління із суспільною системою та внутрішню динамічність її як системи, що управляє. Завдяки державному управлінню суспільство функціонує і розвивається як єдине ціле.

Цілі та функції як держави, так і державного управління випливають з її конституції.
Незалежній Україні потрібні сильна державна влада та результативна і ефективна система державного управління. Зважаючи на актуальність даної тематики, на абонементі наукової літератури (к.12, I пов.) організована книжкова виставка, матеріали якої подані у двох розділах: «Поняття, види та система органів державної влади», «Державне управління як функціональний аспект політики». Запрошуємо студентів, магістрів, аспірантів, викладачів до перегляду представлених друкованих видань.