Держава, особа і суспільство

В теорії держави і права при розгляді проблеми співвідношення держави і особи широко використовуються такі поняття, як “людина”, “особа”, “громадянин”.

Термін “людина” характеризує загальні природні, біологічні ознаки індивіда, його особливе місце в живій природі.

Термін “особа” означає людину, яка має свої індивідуальні ознаки, існує і розвивається в оточенні собі подібних і усвідомлює себе частиною спільності людей, а також визнає і дотримується правил поведінки, що їх виробило людське суспільство.

socrat2.jpg

Поняття “громадянин” передбачає вивчення особи (особистості) в її ставленні до держави і права, а тому воно і відпрацьоване головним чином юридичною наукою.

Отже термін “громадянин” вказує на державно-правові ознаки особи, на її належність до конкретної держави, на існування між ними встановлених юридичних зв’язків. Саме ці зв’язки і виступають для особи у формі прав, свобод і обов’язків, тобто у формі її правового статусу.

Викладене означає, що в правовій системі суспільства місце і роль особи характеризується через її правовий статус, що і дає можливість розглянути фактичне і юридичне становище людей у громадянському суспільстві.

Правовий статус особи – це її юридично закріплене становище у суспільстві. Необхідно зазначити, що держава і особа тісно взаємопов’язані. Тому головним обов’язком держави є забезпечення людині умов для здійснення прав і свобод, виконання своїх обов’язків.

socrat2.jpg

Держава відповідальна перед людиною і громадянським суспільством за свою діяльність. За допомогою права держава закріплює відповідний правовий статус людини і громадянина, забезпечує кожній особі рівні можливості в користуванні своїми суб’єктивними правами та виконанні своїх обов’язків.

Основні права і свободи людини і громадянина, що становлять основу будь-яких інших прав і свобод, закріплені в Конституції України. А конкретні права і обов’язки спеціального й індивідуального правового статусу особи закріплені галузевим законодавством.

Книжкова виставка “Держава, особа і суспільство”, яка організована в читальному залі соціально-економічної літератури (кім. 31, 3-й поверх НТБ) містить літературу про загальні положення теорії держави і права та основних галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, екологічного, земельного, кримінального, біржового, фінансового, господарського, підприємницького, корпоративного. Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитись з цією книжковою виставкою.