День Кафедри обліку та оподаткування

Одним із напрямів діяльності науково-технічна бібліотека є інформаційно-бібліографічне інформування викладачів та студентів. Основна мета такої роботи – регулярне доведення інформації до користувача про нові надходження, наявність навчальної літератури з дисциплін у фондах бібліотеки, розкриття її інформаційних можливостей. З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності за профілем кафедри, науково-технічна бібліотека провела з кафедрою обліку та оподаткування традиційний День кафедри в відділі бібліографії та організації фондів у формі ділового спілкування.
З вступним словом виступив директор науково-технічної бібліотеки Роман Богданович Пуйда, який ознайомив присутніх з програмою проведення даного заходу. Далі слово було надано Лесі Михайлівні Локотош - завідувачу відділу бібліографії та організації фондів.
Актуальними були питання: комплектування фонду з тематики кафедри, використання студентами навчальної бібліотечної книги, інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи, можливості сайту бібліотеки, входження в наукометричні бази даних.
З метою сприяння навчальному процесу та науково-дослідній роботі влаштована розгорнута виставка книжкових та бібліографічних ресурсів з тематики кафедри. Для викладачів було презентовано друкований каталог книжково-інформаційних видань.
Завідувач кафедри Софія Михайлівна Кафка щиро подякувала організаторам цього заходу і запевнела в подальшій тісній співпраці кафедри з бібліотекою.

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg