Бібліотекарі навчаються

В науково-технічній бібліотеці 1 листопада відбулося чергове заняття з підвищення кваліфікації. Наявність висококваліфікованих кадрів є одним із найважливіших факторів розвитку будь-якої галузі. Дедалі більшого значення набувають такі чинники як професіоналізм, компетентність, прагнення і здатність до отримання знань упродовж життя, рівень культури тощо.
Директор науково-технічної бібліотеки Роман Пуйда наголосив, що ефективне функціонування системи підвищення кваліфікації бібліотечної галузі забезпечує конкурентоспроможність бібліотеки, поліпшення показників її виробничої діяльності, високий професіонально-кваліфікаційний рівень. Програма заняття з підвищення кваліфікації науково-технічної бібліотеки включала досить різноманітні теми, форми і методи навчання.
Завідувач відділу обслуговування користувачів Любомира Яремійчук підготувала та провела майстер-клас «Методика організації віртуальних виставок, створення буктрейлерів». Етапи створення буктрейлеру було продемонстровано на прикладі монографії «Старуня: Парк Льодовикового періоду» під редакцією доктора технічних наук, професора, академіка НАНУ Євстахія Крижанівського.
Підвищення кваліфікації повинно передбачати не лише фах бібліотекаря, але й підвищення рівня його культури, розширення загального кругозору. Круглий стіл «Григорій Сковорода як гасло часу», який організований в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе» до 300-річного ювілею великого українського мислителя-мудреця, став саме таким заходом. Питання круглого столу висвітлили багатогранну постать великого українського філософа: життєвий шлях (завідувач сектору читальних залів Леся Герасим’юк), філософське вчення (заступник директора НТБ Лариса Цок), педагогічні погляди (бібліотекар І категорії Марія Петушенко), християнські цінності (бібліограф І категорії Мирослава Шмигельська), музично-поетична творчість (бібліотекар І категорії Ірина Луців), епістолярна спадщина (бібліотекар ІІ категорії Людмила Шпирун) та цікаві факти, легенди та дійсність про Сковороду.
Також було проведено огляд нових надходжень фахових журналів, який підготувала вчений секретар НТБ Ярослава Пилип. Під час проведення занять з підвищення кваліфікації працівники мали нагоду ознайомитися з новими надходженнями навчально-методичної літератури до бібліотеки, з оглядом яких виступила бібліотекар відділу бібліографії та організації фондів Наталія Вільчинська.
На завершення директор НТБ Роман Пуйда ознайомив колектив книгозбірні з результатами свого відрядження до Польщі, зокрема Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця. Так 3 жовтня була підписана Угода про співпрацю між науково-технічною бібліотекою ІФНТУНГ та бібліотекою Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця, яка встановлює прямі відносини з метою створення інформаційного середовища для покращення роботи всіх напрямків діяльності бібліотек.

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg

socrat2.jpg