Заходи бібліотеки

Україна і Європейський Cоюз

euro.jpg

«Європейський вибір України», «європейська інтеграція» - ці сполучення слів міцно ввійшли до лексикону українських політиків. Відтоді як Україна здобула незалежність, інтеграція до Європейського Союзу (ЄС) стала одним із пріоритетних напрямів вітчизняної зовнішньої політики. Європейській інтеграції притаманні постійний динамізм і розвиток. Факти її минулого, події сучасності та перспективи майбутнього висвітлювались на політико-інформаційній годині «Шляхи євроатлантичної інтеграції України», яка була проведена із студентами четвертого курсу геологорозвідувального факультету.

Геніальний син України

neel_vel01.jpg

Тарас Шевченко – один із тих геніїв людства, ідеї яких не втрачають своєї актуальності в наші дні. Для Кобзаря час не став мірилом відстані між ним і прийдешніми поколіннями. Минатимуть роки і століття, людство зазнає і нових втрат, і нових відкриттів, та за всіх потрясінь, за всіх історичних змін живе й спонукає до дій нові покоління пророче Шевченкове слово. Воно кличе нас до свідомого й чесного життя, утверджує високу цінність людського достоїнства, мужності й величі людського духу.

Соціальна політика держави

neel_vel01.jpg

Соціальна політика завжди викликає підвищений інтерес у суспільства, перебуваючи в епіцентрі парламентських дискусій. Це є цілком виправданим. Труднощі формування і реалізації соціальної політики, її недоліки приховують реальну небезпеку для стабільності соціальних відносин, поширення бідності. Якщо не запобігати цим негативним процесам, спостерігатиметься посилення таких явищ як розпад сімей, депопуляція населення, що зрештою створить непереборну перешкоду економічним реформам і соціальному прогресу.

День дипломника з студентами спеціальності «Економіка підприємства»

neel_vel01.jpg

Стало доброю традицією в Науково-технічній бібліотеці проводити День дипломника з студентами спеціальності «Економіка підприємства». Такий захід організовано довідково-бібліографічним відділом з участю відділу обслуговування в читальному залі соціально-економічної літератури.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності

neel_vel01.jpg

Зростання вимог до професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів вимагає більш активного залучення до науково-дослідницької роботи всіх рівнів викладачів та студентів. Успішне володіння навичками дослідження і творчої роботи бакалаврами, спеціалістами і магістрами допомагає їм порівняно легко включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в площину практичного використання.

Екологічна оцінка техногенних впливів на гідроекосистеми

ekologichna01.jpg

Зростання забруднення навколишнього середовища внаслідок техногенного впливу – одна з найболючіших та актуальних проблем сучасності. Технологічний розвиток цивілізації по відношенню до водних ресурсів став носити катастрофічно швидкий, а по мірках геологічного часу – вибуховий характер. Глобальною екологічною проблемою залишається руйнування природних екосистем гідросфери.

Особливості проектування інформаційних систем

neel_vel01.jpg

Інформаційні системи (ІС) – сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Вони відрізняються за типами об’єктів управління, характером та обсягом розв’язуваних задач та ін.

Безцінний скарб нашого народу

burin01.jpg

Невипадково, мабуть, мову називають генетичним кодом нації. Завдяки їй ми маємо можливість поєднати минуле з сучасним. Вона програмує майбутнє цілого народу. Повага і шана до рідної мови мають в будь-якому суспільстві особливий смисл.

Незламний лицар правди і свободи (75 років від дня народження Василя Стуса)

burin01.jpg

Василь Стус – поет глибоко національний за своєю духовною сутністю, за способом мислення, за характером мови. Мова його поезій і національний дух тісно взаємопов’язані, вони гармонійно доповнюють один одного. Творча спадщина поета – це своєрідна українська Біблія, за якою треба виховувати молодь у дусі справжнього українства.

День кафедри буріння нафтових і газових свердловин

burin01.jpg

5 лютого ц. р. Науково-технічна бібліотека провела для науковців фундаментальної для університету кафедри буріння нафтових і газових свердловин змістовний масовий захід – День кафедри.

Збір матеріалів