Науковці університету в дзеркалі науково-метричної бази даних SCOPUS

Наукометричні показники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у Scopus на 22.06.2017 – кількість документів: 236, кількість цитувань: 186, h-індекс: 7

Інформація про кількість публікацій, цитованність та індекс Гірша (h-index) науковців ІФНТУНГ в наукометричній базі Scopus по інститутах та кафедрах:

Завантажити файл (від 30.05.2017)


Здійснити пошук автора та переглянути його профіль (Author Profile) в Scopus (кількість публікацій, цитованість та індекс Гірша (h-index)) можна на ресурсі з обмеженим безплатним доступом Scopus Author Preview (https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri)

Журнали, що індексуються в Scopus, а також їх наукометричні показники можна знайти за посиланням
https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/scopus-sourc...

Наукометричні показники журналів (SNIP, SJR, CiteCore), що індексуються в Scopus, можна переглянути на веб-ресурсі https://journalmetrics.scopus.com/

До відома науковців !
Загальний список журналів індексація яких в Scopus припинена станом на вересень 2017 р. https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0019/212275/discontinue...