Квітень 2021

До Дня геолога

kniga.png
Вже багато десятиліть геологи відзначають своє професійне свято, яке тісно пов’язане з дослідженням будови та історії нашої планети і припадає на першу неділю квітня.
День геолога започатковано в 1966 році. В Україні це свято вважається професійним днем тих, хто вивчає гірські породи і працює у сфері видобутку корисних копалин.
Для нашої держави, наділеної багатими природними ресурсами, геологія є важливою складовою стабільного розвитку економіки, без чого неможливий науково-технічний прогрес.

Геологічна наука на рубежі тисячоліть

kniga.png
Щорічно в першу неділю квітня в Україні відзначають День геолога. Славна історія розвитку геологічної галузі нашої держави створила міцний фундамент для подальшого вивчення і вдосконалення методів роботи в цьому напрямку. Здобутками наших видатних вчених-геологів закладено міцні теоретичні основи будови та розвитку органічного світу, розташування родовищ корисних копалин тощо.
Сучасна геологія – це наука, що охоплює багато споріднених дисциплін і займається поглибленим вивченням складу і структури земної кори. Сьогодні широко застосовується фотозйомка території з літальних апаратів, в результаті чого відбувається вивчення окремих ділянок земної поверхні та побудова геологічних карт.
Наш університет є важливою складовою української геологічної науки, а праці професорсько-викладацького складу - це вагомий внесок у зміцнення економічного потенціалу нашої країни.

Нові надходження літератури за березень 2021 року

kniga.png
Архітектура комп'ютера : навч. посіб. / Д. Ф. Тимків, В. І. Шекета, О. С. Царева, М. Я. Бестильний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 164 с.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2021)

kniga.png
Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році : наказ М-ва освіти і науки України від 15 жовт. 2020 р. № 1274 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 100. – С. 118-180.

День кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики

kniga.png
Доброю традицією стало проведення спільних засідань співробітників бібліотеки та кафедр університету в рамках Дня кафедри.
Переймаючи досвід інших наукових бібліотек та використовуючи новітні інформаційні технології, науково-технічна бібліотека модернізувала цю форму роботи і пропонує мультимедійну презентацію Дня кафедри.
Під час перегляду Ви ознайомитеся зі станом комплектування книжкового фонду з дисциплін Вашої кафедри, аналізом використання студентами навчальної літератури, інформаційними можливостями науково-технічної бібліотеки, а також книжково-інформаційною виставкою.