Березень 2021

Професійні фахові видання для спеціальності "Прикладна механіка"

Journal of Hydrocarbon Power Engineering

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (наказ МОН України №747 від 13 липня 2015 року)

У журналі публікуються статті за трьома напрямками.

Книжково-інформаційна виставка “Комп`ютеризоване машинобудування“

dovkilya.jpg
Машинобудування одна з найстаріших і найголовніших галузей промисловості. Але , як і будь-яка інша область, машинобудування не могло обійтися без модернізації та впровадження нових технологій. Комп`ютерні технології у виробництві почали застосовуватися порівняно недавно, але вже змогли помітно полегшити працю працівників і поліпшити якість виробництва.
Однак, не дивлячись на загальноприйняту думку, застосування комп`ютерних технологій спрямоване не стільки на автоматизацію виробництва, скільки на зміну самої технології проектування і виробництва,що само по собі істотно скорочує терміни створення продукції, дозволяє знизити витрати на весь життєвий цикл виробу, а також підвищити його якість. Комп`ютерні технології застосовуються не тільки для автоматизації верстатів та устаткування, але і для проектування макету виробу. Від комп`ютерних технологій потрібне створення точного і докладного макета виготовленої деталі, в першу чергу це дає величезні можливості для створення більш якісної продукції в стислі терміни

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…

polkigoriv.jpg
Тарас Григорович Шевченко – Велетень Духу, український Мойсей, Пророк, Батько, Кобзар… Безсмертне ім’я великого українського поета і художника відоме як ім’я людини, що віддала своє життя боротьбі за свободу українського народу. Серед визначних діячів, чиї серця і талант сповнені високої любові до батьківщини, Шевченко по праву займає найпочесніше місце. Бо він - це Україна, честь і гордість нашої нації.

Книжкова виставка «Менеджмент організацій та адміністрування»

dovkilya.jpg
Людські ресурси є центральною ланкою сучасної економіки. Саме тому сильна економіка може бути тільки при наявності достатньої кількості високопрофесійних фахівців, здатних найбільш ефективно використовувати наявні ресурси.
Людина, яка приймає на себе обов'язки менеджера, бере на себе відповідальність за діяльність всіх підлеглих виконавців, за ефективність використання кожного з довірених йому ресурсів, і, що особливо важливо, відповідальність за позитивний кінцевий результат. Тільки фахівець, що досконало володіє предметною областю, що має високий загальний професійний рівень, а також володіє видатними особистісними характеристиками, може ефективно вирішувати завдання, що стоять перед менеджером.

Книжкова виставка "Публічне управління та адміністрування"

dovkilya.jpg
В умовах реформування державного управління України особливого значення набуває впровадження новітніх управлінських практик у загальну систему державотворення. Публічне управління та адміністрування останнім часом є предметом вивчення багатьох вчених і фахівців як вітчизняних, так і зарубіжних.