Листопад 2020

Економічні відносини в сучасному світі

kniga.png
Однією з особливостей функціонування світового господарства ХХІ століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Відбувається поширення та поглиблення економічних зв’язків між країнами, групами країн, окремими фірмами та організаціями. Ці процеси можна спостерігати у поглибленні міжнародного поділу праці, відкритості національних економік, в їх взаємодоповненні, переплетенні та зближенні.
Саме питанням економічних відносин й присвячено книжково-інформаційну виставку, організовану в читальному залі технічних та гуманітарних наук (ІІ пов., к.23). В представлених виданнях розглядаються особливості сучасних міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. Акцентується увага на проблемах міжнародних інтеграційних процесів як фактора прискорення економічного розвитку країн, міжнародного бізнесу, показано вплив процесів глобалізації на економічні, соціальні та екологічні сфери життя суспільства.

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 10

geol_rozvidka0115.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 10 / [уклад.Н. В. Федяніна] ; Наук. техн. б-ка. - Івано-Франківськ:НТБ ІФНТУНГ. – 2020. – 50 с.
Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних журналів: «Науковий Вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу», «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Нафтова галузь України», «Нафтогазова енергетика», «Прикладная механика», «Методи та прилади контролю якості», «Технічна діагностика та неруйнівний контроль» за
2019-2020 роки.

День кафедри технічної механіки

kniga.png
Доброю традицією стало проведення спільних засідань співробітників бібліотеки та кафедр університету в рамках Дня кафедри.
Переймаючи досвід інших наукових бібліотек та використовуючи новітні інформаційні технології, науково-технічна бібліотека модернізувала цю форму роботи і пропонує мультимедійну презентацію Дня кафедри.
Під час перегляду Ви ознайомитеся зі станом комплектування книжкового фонду з дисциплін Вашої кафедри, аналізом використання студентами навчальної літератури, інформаційними можливостями науково-технічної бібліотеки, а також книжково-інформаційною виставкою.

Еволюція університетських бібліотек

kniga.png
18 листопада відбулося в он-лайн режимі чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Еволюція бібліотек закладів вищої освіти на сучасному етапі розвитку», організатором якого стала науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. З доповіддю виступив завідувач відділу технологій та інформаційних ресурсів НТБ Юрій Кобітович, який акцентував увагу на сучасному етапі розвитку новітніх технологій бібліотек, що перетворилися на посередників між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами.

Бібліотечні сервіси на допомогу науковій діяльності університету

kniga.png
Сьогодні актуальним є питання збільшення внеску бібліотек вищої школи у впровадження нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень до світового наукового простору формування позитивного іміджу установи у країні та світі. Тому важливе значення має створення інноваційних бібліотечних сервісів, активне використання наукометричних та бібліометричних досліджень для підвищення ефективності діяльності як університету так і власне бібліотеки.