Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1 37(477)(094)
Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145 // Голос України. – 2017. - 27 верес. – № 178-179. – С. 10-22.

2 001(477)(094)
Положення про Національний депозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 541 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 8. – С. 22-24.

3 378(477)(094)
Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 540 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 8. – С. 13-21.

4 378(477)(094)
Про внесення змін до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 : наказ М-ва освіти і науки України від 06.07.2017 р. № 986 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 8. – С. 11-12.

5 37.014.5
Національна рада приступає до роботи : [Кабінет Міністрів України затвердив склад Нац. ради з питань розвитку науки і технологій] // Світ. – 2017. - Серпень. – № 31-32. – С. 1.

6 378.014.543.3
Про Премію Верховної ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік : [перелік конкурс. робіт] // Голос України. – 2017. - 2 верес. – № 161. – С. 6-7.

7 378.014.543.3
Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної ради України найталановитішим молодим ученим : [перелік претендентів] // Голос України. – 2017. - 2 верес. – № 161. – С. 7.

8 001.89(477)
Конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України // Світ. – 2017. - Вересень. –
№ 33-34. – С. 4.

9 378(477)(094)
Потрібні фахівці з питань реформ : [М-во освіти і науки України оголошує конкурс] // Освіта України. – 2017. - 25 верес. – № 37. – С. 4.

10 378.091.212.2
Уряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку кадрів // Світ. – 2017. - Серпень. – № 31-32. – С. 1.

11 378+342.725
(477)
Ковалів І. Кому мова ріже язика? : [про мовну статтю нового Закону "Про освіту"] / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2017. - 19 верес. – № 175. – С. 1, 4.

12 378(477)(094)
Короденко М. Про бюджет та майбутнє технікумів і коледжів : [із Комітету ВР] / М. Короденко // Освіта України. – 2017. - 25 верес. – № 37. – С. 6.

13 378.014.543
Марченко С. Що передбачає проект держбюджету-2018? : [фінансування вищої освіти] / С. Марченко ; [із заступником міністра фінансів України спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2017. - 2 жовт. – № 38. – С. 5.

14 378(477.86)
Мончук О. Від радянської школи – до української : [міністр освіти і науки України
Л. Гриневич в ІФНТУНГ презентувала Закон "Про освіту"] / О. Мончук // Галичина. – 2017. - 28 верес. – № 71. – С. 2.

15 378(477)(094)
Шулікін Д. Мовна стаття. Лікнеп : [ст. 7 нового Закону "Про освіту" викликала великий резонанс - як в укр. політикумі, так і в сусід. країнах] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 25 верес. – № 37. – С. 5.

Організація навчально-виховного процесу

16 378.013.73
Бех І. Сучасне виховання грунтується на філософії людиноцентризму / І. Бех // Освіта України. – 2017. - 2 жовт. – № 38. – С. 12.

17 378.016
Виговська Т. В. Деякі аспекти реалізації неперервної екологічної освіти в Україні / Т. В. Виговська, Н. Г. Міронова // Екол. вісн. – 2017. – № 2. – С. 29.

18 374
Галата С. Дорослий? Навчайся! : [освіта дорослих] / С. Галата // Освіта України. – 2017. - 25 верес. – № 37. – С. 7.

19 378.091.315.7
Гречин К. Сучасні тенденції в комп'ютерній галузі [Текст] : [ХІІ Міжнар. конф. ""Комп'ютер. науки та інформац. технології" у Львів. політехніці] / К. Гречин // Аудиторія. – 2017. - 14-20 верес. –
№ 26. – С. 4.

20 378(477.86)
Деркевич Н. Університет обирає стабільність : [про вибори ректора 6 верес. 2017 р. в ІФНТУНГ] / Н. Деркевич // Галиц. кореспондент. – 2017. - 14 верес.. – № 37. – С. 6.

21 378.091.212.2
Дячук О. Майбутнє держави зростає за студентськими лавами ; Або кілька уроків вступної кампанії / О. Дячук // Світ. – 2017. - Серпень. – № 31-32. – С. 2.

22 378.016
Загородня А. Тенденції розвитку системи професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі / А. Загородня // Вища шк. – 2017. – № 5-6. – С. 41-47.

23 378(477.86)
Івасів Р. ПНУ - у ТОП-10 / Р. Івасів // Галичина. – 2017. - 12 верес. – № 66. – С. 2.

24 378.4(477.86)
Кононов І. Почуваюсь однаково своїм у студентських аудиторіях Старобільська й Івано-Франківська : [науковець з Луганська - проф. ДВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника"] / І. Кононов ; інтерв'ю взяла О. Особова // Уряд. кур'єр. – 2017. –
1 верес. – № 162. – С. 7.

25 378.013.73
Корсак К., Корсак Ю. Можлива роль університетів у повторенні українцями прадавнього глобального цивілізаційного внеску / К. Корсак Ю. Корсак // Вища шк. – 2017. – № 5-6. – С. 23-31.

26 37.062+378.06
Малихіна К. Алгоритм профорієнтації у взаємодії ВНЗ та школи / К. Малихіна // Вища шк. – 2017. – № 5-6. – С. 95-103.

27 378.091.12:
005.963.2-051
Мартин І. Хто такий куратор? : [наставництво в академ. групі] / І. Мартин // Аудиторія. – 2017. - 14-20 верес. – № 26. – С. 12.

28 378.016
Матвієнко Т. В. Практичне впровадження екологічних знань у вищих навчальних закладах технічного профілю / Т. В. Матвієнко // Екол. вісн. – 2017. – № 2. – С. 30-31.

29 378.014.543.3
Мозгова А. Стипендія імені Амелії Ергарт - шанс для молодих науковиць : [про можливість отримання стипендії магістрантками та аспірантками напрямів авіація, косміч. геодезія від міжнар. організації Zonta International] / А. Мозгова // Аудиторія. – 2017. - 14-20 верес. – № 26. – С. 5.

30 378.091.212.2
Мозгова А. Хто до нас прийшов? : [підсумки вступ. кампанії у Львів. політехніці] / А. Мозгова // Аудиторія. – 2017. - 31 серп. - 6 верес. – № 23-24. – С. 4.

31 378(477.86)
Мончук О. Життя за Батьківщину : [в ІФНТУНГ відкрили пам`ят. знак загиблим студентам - воїнам АТО] / О. Мончук // Галичина. – 2017. - 26 верес. –
№ 70. – С. 2.

32 378(477.86)
Мончук О. Центр нафтогазової освіти та науки / О. Мончук // Галичина. – 2017. - 28 верес. – № 71. – С. 15.

33 378.4(477)
Омельчук С. Ювілейна академія до 100-річчя Херсонського державного університету / С. Омельчук // Вища шк. – 2017. – № 5-6. – С. 104-107.

34 37.014
Освіта для збалансованого розвитку : [про ІІІ Всеукр. форум, який відбувся 12-13 квіт. 2017 р. в Києві] // Екол. вісн. – 2017. – № 2. – С. 28.

35 378(477.86)
Пам`ятник студентам, які загинули в АТО :
[ відкрили в ІФНТУНГ Прошаку А. та Зозулі Т.] // Галичина. – 2017. - 21 верес. – № 69. – С. 2.

36 378.014.25
Поліщук В. Вища освіта у календарному соціальному вимірі / В. Поліщук // Вища шк. – 2017. – № 5-6. – С. 12-22.

37 378.06
Сняданко І. Студент - це вже не школяр : [про адаптацію першокурників до студент. життя розповідає доцент каф. теорет. та практ. психології Львів. політехніки] / І. Сняданко ; [спілкувалася Ірина Мартин] // Аудиторія. – 2017. - 31 серп. - 6 верес. –
№ 23-24. – С. 24.

38 37.013
Співаковський О. Якість освіти - через вимірювання / О. Співаковський // Голос України. – 2017. - 5 верес. – № 162. – С. 4.

39 378.4(4)
Стратонов В. Херсонському державному університету - 100 років! / В. Стратонов // Вища шк. – 2017. – № 5-6. – С. 7-11.

40 378(477.86)
Трушик М. ІФНТУНГ співпрацює з Поберезьким НВК / М. Трушик // Галичина. – 2017. - 5 верес. –
№ 64. – С. 2.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

41 001(477)
Атестація наукових установ : Кабмін затвердив новий порядок атестації // Упр. освітою. – 2017. - Вересень. – № 9. – С. 17.

42 001.8
Батурин Ю. М. Роль науки в умовах соціально-економічної кризи - фізична модель / Ю. М. Батурин // Наука та наукознавство. – 2017. – № 2. – С. 43-51.

43 001.891
Ісакова Н. Б. Потенціал та досягнення вузівської науки України / Н. Б. Ісакова // Наука та наукознавство. – 2017. – № 2. – С. 90-111.

44 378(477.86)
ІФНТУНГ розширює співпрацю зі своїм Азербайжанським побратимом : [коротка інформ.] // Галичина. – 2017. - 28 верес. – № 71. – С. 2.

45 001(477)
Маліцький Б. А. Наукознавство та історія науки: погляд у минуле, теперішнє і майбутнє / Б. А. Маліцький // Наука та наукознавство. – 2017. – № 2. – С. 28-42.

46 001(477)(091)
Пропозиції ЦК КПУ про зміни порядку прийому і підготовки наукових кадрів через аспірантуру в 1955 р. // Наука та наукознавство. – 2017. – № 2. – С. 136-142.

47 378.017
Федяєва В. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця ХХ - початку ХХІ століття / В. Федяєва // Вища шк. – 2017. – № 5-6. – С. 32-40.

Вища освіта за кордоном

48 378.4(4)
Кокош А. Серце української науки в Європі : [Український Вільний Університет у Мюнхені - єдиний укр. ун-т за кордоном] / А. Кокош // Аудиторія. – 2017. - 14-20 верес. – № 26. – С. 8.

49 378.018
Короденко М. Перспективний трикутник : німецький досвід дуальн. навчання може знадобитися й укр. закл.] / М. Короденко // Освіта України. – 2017. - 2 жовт. – № 38. – С. 6.

50 378(477.86)
Мардарович С. Український студент за кордоном : [про навчання в Польщі] / С. Мардарович // Зах. кур'єр. – 2017. - 28 верес. – № 39. – С. 6.