Каталог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ 2021 року (з фонду НТБ)

Фонд дисертацій науково-технічної бібліотеки за 2021 р. складає 28 примірників із спеціальностей:

05.13.07 Автоматика 2
05.15.10 Буріння свердловин 1
04.00.22 Геофізика 1
21.06.01 Екологічна безпека 5
08.00.04 Економіка 2
05.05.12 Машини нафтової та газової промислості 2
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1
25.00.02 Механізми державного управління 1
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин 3
281 Публічне управління та адміністрування 1
25.00.01 Теорія та історія державного управління 2
05.15.13 Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища 7

В даному каталозі дисертації систематизуються за спеціальностями, а в межах спеціальності в алфавітному порядку.

Автоматика

1. 681.518.5
Л37 Левицький, Іван Теодорович Автоматизована система керування процесом підготовки сировини для виготовлення керамічних виробів із підсистемою ідентифікації та вилучення металевих включень [Текст] : дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ, 2021. – 214 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 159-171.

2. 004.89
М48 Мельник, Віталій Дмитрович Інтелімедійна автоматизована система підтримки прийняття рішень при бурінні нафтогазових свердловин [Текст] : дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ, 2021. – 289 с. – Бібліогр.: с. 210-239.

Буріння свердловин

1. 622.24.051
Ю73 Юрич, Лідія Романівна Удосконалення технології буріння свердловин з врахуванням стану породоруйнівного інструменту [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / Л. Р. Юрич. – Івано-Франківськ, 2021. – 184 с. – Бібліогр.: с. 180.

Геофізика

1. 550.83
Ш92 Штогрин, Людмила Василівна Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України [Текст] : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Л. В. Штогрин. – Івано-Франківськ, 2021. – 214 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 186-213.

Екологічна безпека

1. 502.17
Б87 Брик, Дмитро Васильович Підвищення рівня екологічної безпеки при термохімічному переробленні некондиційної вуглецевмісної сировини [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Д. В. Брик. – Львів, 2021. – 363 с. – Бібліогр.: с. 287-333.

2. 502.51
Г85 Гринюк, Вікторія Ігорівна Закономірності самоочищення природних водостоків у межах впливу нафтогазовидобувних підприємств (на прикладі НГВУ "Долинанафтогаз") [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / В. І. Гринюк. – Івано-Франківськ, 2021. – 200 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 166-187.

3. 628.33
З-36 Засідко, Ірина Богданівна Зменшення техногенного навантаження при очищенні стічних вод та утилізації осаду [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / І. Б. Засідко. – Івано-Франківськ, 2021. – 178 с. : рис. – Бібліогр.: с. 157-178.

4. 504.61
К91 Кундельська, Т. В. Оцінка та прогнозування потенційного екологічного ризику від фізичних факторів впливу в урбосистемі (на прикладі м. Івано-Франківська) [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Т. В. Кундельська. – Івано-Франківськ, 2021. – 294 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 182-202.

5. 502.7
Я93 Яцишин, Теодозія Михайлівна Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно-небезпечних процесів нафтогазовидобувними об'єктами [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Т. М. Яцишин. – Івано-Франківськ, 2021. – 418 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 344-383.

Економіка

1. 658.261
М17 Максименко, Тетяна Олексіївна Оцінювання ефективності діяльності підприємств при переході на альтернативні джерела енергії [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Т. О. Максименко. – Івано-Франківськ, 2021. – 222 с. – Бібліогр.: с. 199-201.

2. 005.932
Ш67 Шкуренко, Ольга Володимирівна Управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством)" / О. В. Шкуренко. – Івано-Франківськ, 2021. – 552 с. – Бібліогр.: с. 542-552.

Машини нафтової та газової промисловості

1. 622.24.053
В54 Витязь, Олег Юлійович Розвиток наукових основ оцінки роботоздатності колон бурильних та гнучких труб [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / О. Ю. Витязь. – Івано-Франківськ, 2021. – 371 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 284-306.

2. 622.24.053
Ф28 Фафлей, Олег Ярославович Підвищення втомної міцності двоопорних замкових різьбових з'єднань елементів бурильної колони [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / О. Я. Фафлей. – Івано-Франківськ, 2021. – 171 с. – Бібліогр.: с. 171.

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1. 006.91
П77 Присяжнюк, Людмила Олександрівна Вдосконалення методів тв засобів вимірювання енергетичних характеристик природного газу [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / Л. О. Присяжнюк. – Івано-Франківськ, 2021. – 187 с. : іл. + анот. 2 прим. – Бібліогр.: с. 169-182.

Механізми державного управління

1. 351.83
Б87 Брич, Леся Володимирівна Механізми державного управління розвитком соціально-психологічного ресурсного потенціалу апарату органів публічного врядування України [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Л. В. Брич. – Івано-Франківськ, 2021. – 267 с. – Бібліогр.: с. 236-257.

Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

1. 622.691.4
І-23 Іванюк, Наталія Іванівна Вібраційний контроль технічного стану лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Н. І. Іванюк. – Івано-Франківськ, 2021. – 320 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 195-210.

2. 622.691.4.052
П12 Павлик, Володимир Васильович Комплексний метод та система контролю технічного стану газоперекачувальних агрегатів великої потужності [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / В. В. Павлик. – Івано-Франківськ, 2021. – 189 с. – Бібліогр.: с. 186.

3. 620.179.1
Р49 Рибіцький, Ігор Володимирович Нові методи та засоби контролю експлуатаційних параметрів газопровідних систем [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / І. В. Рибіцький. – Івано-Франківськ, 2021. – 365 с. : іл. – Бібліогр.: с. 195-223.

Публічне управління та адміністрування

1. 352
П16 Панасюк, Руслан Володимирович Публічне управління використанням спільних ресурсів територіальних громад України [Текст] : дис. ... д-ра філософії з публ. управл. та адміністрування : спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Р. В. Панасюк. – Івано-Франківськ, 2021. – 265 с. : рис. – Бібліогр.: с. 181-217.

Теорія та історія державного управління

1. 351.751
Г61 Голованова, Наталя Вікторівна Медіапростір в умовах формування та реалізаціі державної інформаційної політики [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / Н. В. Голованова. – Івано-Франківськ, 2021. – 226 с. – Бібліогр.: с. 201-220.

2. 351
К20 Капінус, Олександра Ярославівна Особливості державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / О. Я. Капінус. – Івано-Франківськ, 2021. – 215 с. – Бібліогр.: с. 170-196.

Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища

1. 622.691.4
Б75 Боднар, Віталій Михайлович Оптимізація обслуговування газотранспортних систем для забезпечення їх надійної експлуатації [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / В. М. Боднар. – Івано-Франківськ, 2021. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 190-199.

2. 622.691.4
Г69 Горін, Петро Вікторович Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових промислів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / П. В. Горін. – Івано-Франківськ, 2021. – 149 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 129-139.

3. 622.692.4
Д27 Дейнега, Руслан Олександрович Прогнозування довговічності нафтогазопроводів з врахуванням експлуатаційних факторів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Р. О. Дейнега. – Івано-Франківськ, 2021. – 173 с. – Бібліогр.: с. 118-128.

4. 622.691.4
З-33 Запухляк, Василь Богданович Забезпечення надійності різновекторної газотранспортної системи за умови обмежених обсягів транзиту [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / В. Б. Запухляк. – Івано-Франківськ, 2021. – 410 с. – Бібліогр.: с. 378-406.

5. 622.691.4
К52 Клюнь, Андрій Михайлович Підвищення надійності експлуатації газотранспортних систем на засадах удосконалення нормативної бази [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / А. М. Клюнь. – Івано-Франківськ, 2021. – 149 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 132-146.

6. 622.691.4
С48 Слободян, Назар Богданович Удосконалення методів та заходів підвищення гідравлічної ефективності магістральних газопроводів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Н. Б. Слободян. – Івано-Франківськ, 2021. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-133.

7. 622.691.4
Т76 Трофімчук, Вадим Іванович Підвищення ефективності роботи газотранспортної системи України шляхом вдосконалення заходів енергетичного керування [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / В. І. Трофімчук. – Івано-Франківськ, 2021. – 215 с. : рис. – Бібліогр.: с. 154-170.