Каталог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ 2019 року (з фонду НТБ)

Фонд дисертацій науково-технічної бібліотеки за 2019 р. складає 27 примірників із спеціальностей:

05.15.10 Буріння свердловин 5
04.00.17 Геологія нафти і газу 1
21.06.01 Екологічна безпека 2
08.00.04 Економіка 4
05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості 5
25.00.02 Механізми державного управління 2
05.15.06 Розробка нафтових і газових родовищ 1
25.00.01 Теорія та історія державного управління 4
05.15.13 Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища 3

В даному каталозі дисертації систематизуються за спеціальностями, а в межах спеціальності в алфавітному порядку.

Буріння свердловин

1. 622.243.23
В19 Васько А. І. Керування траєкторією свердловини в складних гірничо-геологічних умовах на прикладі родовищ Прикарпаття [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / А. І. Васько. – Івано-Франківськ, 2019. – 157 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 117-134.

2. 622.243.2
Л55 Лівінський А. М. Удосконалення технології буріння скерованих свердловин суміщеним способом [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / А. М. Лівінський. – Івано-Франківськ, 2019. – 158 с. : рис. – Бібліогр.: с. 133-145.

3. 622.243
Т51 Токарук В. В. Удосконалення теоретичних засад і технічних засобів для проведення спрямованих свердловин великого діаметру [Текст] : дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії): спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / В. В. Токарук. – Івано-Франківськ, 2019. – 149 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 139-145.

4. 622.236
Ф41 Фем'як Я. М. Теорія та практика використання кавітаційних процесів при бурінні свердловин [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / Я. М. Фем'як. – Івано-Франківськ, 2019. – 308 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 250.

5. 622.243.23
Ч-49 Чернова М. Є. Розвиток наукових основ підвищення ефективності буріння глибоких похило-скерованих свердловин (для умов нафтогазових родовищ України) [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / М. Є. Чернова. – Івано-Франківськ, 2019. – 466 с. : рис. – Бібліогр.: с. 457-458.

Геологія нафти і газу

1. 553.98
А86 Артим І. В. Тектонофізичне моделювання тріщинуватості нафтогазоперспективних порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину [Текст] : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / І. В. Артим. – Івано-Франківськ, 2019. – 165 с. : рис. – Бібліогр.: с. 144-159.

Екологічна безпека

1. 502.17
М82 Москальчук Н. М. Підвищення рівня екологічної безпеки при використанні енергії вітру в Карпатському регіоні [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Н. М. Москальчук. – Івано-Франківськ, 2019. – 228 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 183-199.

2. 502.7
П88 Пукіш, А. В. Науково-практичні основи захисту довкілля під час розробки нафтогазових родовищ України на завершальній стадії [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / А. В. Пукіш. – Івано-Франківськ, 2019. – 351 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 310-335.

Економіка

1. 005.95/.96
А65 Андибур А. П. Управління взаємодією суб'єктів сфери підготовки людських ресурсів нафтогазових підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / А. П. Андибур. – Івано-Франківськ, 2019. – 258 с. – Бібліогр.: с. [в кінці кожного розд.].

2. 005.346-047.44
Д15 Даляк Н. А. Оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Н. А. Даляк. – Івано-Франківськ, 2019. – 208 с. – Бібліогр.: с. 201-207.

3. 658.1
М 80 Морозова О. С. Економіко-експертний механізм зовнішньоекономічної діяльності газотранспортних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / О. С. Морозова. – Івано-Франківськ, 2019. – 249 с. : табл. – Бібліогр.: с. 211-215.

4. 330.5
П34 Писар Н. Б. Теоретико-методологічні засади формування і розвитку поляризованого економічного простору в умовах глобалізації [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством " / Н. Б. Писар. – Івано-Франківськ, 2019. – 457 с. – Бібліогр.: с. 450-456.

Машини нафтової та газової промисловості

1. 622.24.053
Г83 Гриджук Я. С. Розвиток наукових основ інжинірингу динамічних процесів трубних та штангових колон при бурінні та експлуатації свердловин [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / Я. С. Гриджук. – Івано-Франківськ, 2019. – 400 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 330-357.

2. 622.24.05
Л38 Левчук К. Г. Удосконалення наукових основ моделювання динамічних процесів ліквідації прихоплень бурильного інструмента [Текст] : дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / К. Г. Левчук. – Івано-Франківськ, 2019. – 449 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 284-329.

3. 622.24.053
Т44 Тирлич В. В. Забезпечення безаварійної роботи бурильних труб з виявленими експлуатаційними дефектами [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / В. В. Тирлич. – Івано-Франківськ, 2019. – 179 с. – Бібліогр.: с. 175-177.

4. 620.179.1
Ч-12 Чабан Н. І. Удосконалення методу оцінки технічного стану бурильних та насосно-компресорних труб [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / Н. І. Чабан. – Івано-Франківськ, 2019. – 150 с. : табл. – Бібліогр.: с. 128-137.

5. 621.671
Ш68 Шіхаб Таер А. Ш. Підвищення довговічності торцевих ущільнень нафтогазопромислових відцентрових насосів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / Т. А. Шіхаб. – Івано-Франківськ, 2019. – 150 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 137-146.

Механізми державного управління

1. 352.075
Г19 Ганцюк Т. Д. Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Т. Д. Ганцюк. – Івано-Франківськ, 2019. – 259 с. – Бібліогр.: с. 231-255.

2. 351.851
Д84 Дурман О. Л. Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. Л. Дурман. – Херсон, 2019. – 304 с. – Бібліогр.: с. 234-265.

Розробка нафтових і газових родовищ

1. 622.279.4
Х15 Хайдарова Л. I. Підвищення газовилучення з виснажених покладів витісненням залишкового природного газу азотом [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / Л. І. Хайдарова. – Івано-Франківськ, 2019. – 158 с. – Бібліогр.: с. 147-154.

Теорія та історія державного управління

1. 351.862.4/.8
Л25 Ларін С. В. Захист національних цінностей у сфері національної безпеки України: державно-управлінський аспект [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / С. В. Ларін. – Івано-Франківськ, 2019. – 281 с. – Бібліогр.: с. 211-250.

2. 35.07
Л38 Ленігевич Б. В. Взаємодія органів державної влади з політичними партіями в контексті демократизації українського суспільства [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / Б. В. Ленігевич. – Івано-Франківськ, 2019. – 256 с. – Бібліогр.: с. 220-249.

3. 351.851
О-60 Опар Н. В. Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / Н. В. Опар. – Івано-Франківськ, 2019. – 249 с. – Бібліогр.: с. 208-233.

4. 351.84
Ш31 Шевченко Н. П. Державне управління процесами реформування системи пенсійного забезпечення України в контексті євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / Н. П. Шевченко. – Івано-Франківськ, 2019. – 263 с. – Бібліогр.: с. 205-234.

Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища

1. 622.691.4.054
В53 Височанський І. І. Удосконалення методів обслуговування та ремонту газових мереж з урахуванням енергетичних характеристик природного газу [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / І. І. Височанський. – Івано-Франківськ, 2019. – 205 с. : табл. – Бібліогр.: с. 136-147.

2. 622.691.4
П54 Поляруш К. А. Розроблення техніки та технології безтраншейної реконструкції трубопроводів газових і теплових мереж [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / К. А. Поляруш. – Івано-Франківськ, 2019. – 169 с. : іл. – Бібліогр.: с. 142-153.

3. 622.691.12
Ф53 Філіпчук О. О. Розроблення методів підвищення ефективності та керування газопотоками систем збору газу виснажених родовищ [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / О. О. Філіпчук. – Івано-Франківськ, 2019. – 183 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 132-140.