Каталог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ 2018 року (з фонду НТБ)

Фонд дисертацій науково-технічної бібліотеки за 2018 р. складає 40 примірників із спеціальностей:

05.13.07 Автоматика 8
05.15.10 Буріння свердловин 4
04.00.22 Геофізика 1
21.06.01 Екологічна безпека 3
08.00.04 Економіка 6
05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості 2
25.00.02 Механізми державного управління 3
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин 1
05.15.06 Розробка нафтових і газових родовищ 3
25.00.01 Теорія та історія державного управління 3
05.15.13 Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища 8

В даному каталозі дисертації систематизуються за спеціальностями, а в межах спеціальності в алфавітному порядку.

Автоматика

1. 681.518.5
Г20
Гарасимів В. М. Ідентифікація та контроль параметрів двоступеневого нагнітача природного газу із використанням методів штучного інтелекту : дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 04.10.18 / В. М. Гарасимів. - Івано-Франківськ, 2018. - 211 с. : рис., табл. - 154-156.

2. 681.5
І-23 Іванчук, Василь Вікторович Автоматизація процесу брагоректифікації у спиртовому виробництві [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" ; 15 "Автоматизація та приладобудування" / В. В. Іванчук. – Рівне, 2018. – 153 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 135-138.

3. 681.516.77
К65
Копистинський Л. О. Автоматизація процесу керування навантаженням електробурів з використанням методу коригування структури системи : дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 04.10.18 / Л. О. Копистинський. - Івано-Франківськ, 2018. - 236 с. : рис., табл. - 231-236.

4. 004.89
М48 Мельник В. Д. Інтелімедійна автоматизована система підтримки прийняття рішень при бурінні нафтогазових свердловин [Текст] : дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ, 2021. – 289 с. – Бібліогр.: с. 210-239.

5. 681.51.015
П22

Пашковський Б. В. Оптимальне керування процесом компримування природного газу в умовах невизначеності : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 26.10.18 / Б. В. Пашковський. - Івано-Франківськ, 2018. - 223 с. : табл. - 157-170.

6. 681.5.01
П42
Поварчук Д. Д. Розроблення математичної моделі та синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 19.03.19 / Д. Д. Поварчук. - Івано-Франківськ, 2018. - 182 с. : табл. - 157-168.

7. 681.51.015
Ф47 Фешанич Л. І. Удосконалення інформаційного забезпечення системи антипомпажного захисту відцентрованого нагнітача газоперекачувального агрегату на засадах штучного інтелекту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 26.10.18 / Л. І. Фешанич. - Івано-Франківськ, 2018. - 184 с. : іл., табл. - 151-162.

8. 681.510
Я72 Яремак І. І. Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи електроприводних насосних станцій магістральних нафтопроводів : дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 22.11.18 / І. І. Яремак. - Івано-Франківськ, 2018. - 200 с. : табл. - 152-173.

Буріння свердловин

1. 622.245.1
В54
Витвицький І.І. Удосконалення технології центрування обсадних колон у похило скерованих свердловинах : дис. ... канд. техн. наук (доктора філософії) : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 11.04.19 / І. І. Витвицький. - Івано-Франківськ, 2018. - 170 с. - 169-180.

2. 622.243.56.053
Д64
Долик Р. М. Вибір неорієнтованих компоновок низу бурильної колони для буріння свердловин роторним способом : дис. ... канд. Техн. Наук : спец. 05.15.10 «Буріння свердловин» : Дата захисту 04.10.18 / Р. М. Долик. – Івано-Франківськ, 2018. – 187 с. : рис., табл. – 185.

3. 622.24.085.5
С47
Слабий О. О. Динаміка бурильного інструменту при поглибленні свердловин на морі з плавучих засобів : дис. ... канд. Техн. Наук : спец. 05.15.10 «Буріння свердловин» : Дата захисту 05.10.18 / О. О. Слабий. – Івано-Франківськ, 2018. – 225 с. : іл., рис., табл. – 187-205.

4. 622.248
Я22 Судакова Д. А. Обгрунтування параметрів технології ізоляції поглинаючих горизонтів бурових свердловин : дис. ... канд. Техн. Наук : спец. 05.15.10 «Буріння свердловин» : Дата захисту 04.10.18 / Д. А. Судакова. – Дніпро, 2018. – 240 с. – 182-204.

Геофізика

1. 550.832
П64 Потятинник, Тарас Володимирович Підвищення інформативності геофізичних досліджень для встановлення інтервалів обводнення газонасичених порід неогенових відкладів Більче-Волицької зони Передкарпаття [Текст] : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика", 10 "Природничі науки" / Т. В. Потятинник. – Івано-Франківськ, 2018. – 192 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 137-148.

Екологічна безпека

1. 502.51
К30 Качала С. В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дніпра) : дис. ... канд. Техн. Наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / С. В. Качала. – Івано-Франківськ, 2018. – 217 с. : рис. – 177-197.

2. 502.52
К30
Качала Т. Б. Удосконалення систем екологічного моніторингу грунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття (на прикладі Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ, 2018. - 158 с. : рис., табл. - 143-155.

3. 502.174
Ю64
Юрас Ю. І. Підвищення рівня екологічної безпеки туристичних дестинацій шляхом удосконалення методології поводження з відходами (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 30.11.18 / Ю. І. Юрас. - Івано-Франківськ, 2018. - 286 с. : рис., табл. - 152-166.

Економіка

1. 338.47
Б19
Бакай М. М. Економічне оцінювання процесу технічного обслуговування підприємств магістрального транспорту газу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 15.05.18 / М. М. Бакай. - Івано-Франківськ, 2018. - 220 с. : рис., табл. - 202-220.

2. 330.131.7
Г85
Гринюк О. І. Формування системи ризик-контролінгу нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. Екон. Наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» : Дата захисту 27.09.18 / О. І. Гринюк. – Івано-Франківськ, 2018. – 258 с. : рис., табл. – 153-161.

3. 338.45
К82
Крихівська Н. О. Формування стратегічних партнерських віднисин між виробничими, освітніми та науковими структурами у нафтогазовому комплексі : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 29.03.19 / Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ, 2018. - 234 с. : табл. - [в кінці кожного розд.].

4. 33
Г85 Прокопів М. І. Оцінювання рівня економічної безпеки газотранспортних підприємств : дис. ... канд. Екон. Наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» : Дата захисту 27.09.18 / М. І. Прокопів. – Івано-Франківськ, 2018. – 238 с. : табл. – 234-236.

5. 005.51
С13
Савка Ю. В. Планування розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу в умовах ринкових трансформацій : дис. ... канд. Екон. Наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» : Дата захисту 27.12.18 / Ю. В. Савка. – Івано-Франківськ, 2018. – 272 с. : рис., табл. – 233-235.

6. 338.5
Я76
Ярошенко О. Л. Оптимізація витрат підземних сховищ газу на засадах беззбитковості : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 15.05.18 / О. Л. Ярошенко. - Івано-Франківськ, 2018. - 200 с. : рис., табл. - 180-199.

Машини нафтової та газової промисловості

1. 622.245.7-771
Д56 Добровольський, Ігор Володимирович Підвищення ефективності спеціалізованого обладнання для демонтажу трубної головки при ліквідації відкритого нафтогазового фонтану [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / І. В. Добровольський. – Івано-Франківськ, 2018. – 137 с. – Бібліогр.: с. 118-127.

2. 622.276.054
Ю22
Юй Ш. Підвищення працездатності насосних штанг з полімерних композитних матеріалів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 04.04.19 / Ш. Юй. - Івано-Франківськ, 2018. - 187 с. - 155-167.

Механізми державного управління

1. 35.08-043.86
П75
Привалова Н. В. Організаційний розвиток органів публічної влади: моніторинг якісної трансформації людських ресурсів : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 14.09.2018 / Н. В. Привалова. - Одеса, 2018. - 240 с. - 207-227.

2. 35
Ф76
Фоменко О. П. Інституціональний механізм публічно-приватного партнерства в Україні в контексті децентралізації влади : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 13.09.2018 / О. П. Фоменко. - Івано-Франківськ, 2018. - 200 с. - 197-198.

3. 351.851
Я44 Якайтіс І. Б. Механізми державного управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні : дис. ... канд. Наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» : Дата захисту 25.01.2019 / І. Б. Якайтіс. – Івано-Франківськ, 2018. – 236 с. – 211-233.

Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

1. 681.2.08
Ч87
Чуйко М. М. Контроль змочування рідинами поверхонь твердих тіл імпедансним методом : дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 22.11.18 / М. М. Чуйко. - Івано-Франківськ, 2018. - 130 с. - 120-130.

Розробка нафтових і газових родовищ

1. 622.279
Г97 Гутак А. Д. Удосконалення технології використання вихрових труб при підготовлянні природного газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 28.02.19 / А. Д. Гутак. - Івано-Франківськ, 2018. - 185 с. : іл., табл. - 117-127.

2. 622.279
Д73
Дремлюх Н. С. Підвищення ефективності експлуатації свердловин з нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 07.06.18 / Н. С. Дремлюх. - Івано-Франківськ, 2018. - 185 с. : табл. - 166-182.

3. 622.276.6П20 Патра В. Д. Удосконалення технологій фізико-хімічного діяння на нафтовий поклад і привибійну зону свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 07.06.18 / В. Д. Патра. - Івано-Франківськ, 2018. - 204 с. : табл. - 179-204.

Теорія та історія державного управління

1. 351.82
Б65
Бисага К. В. Державне управління у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 13.09.18 / К. В. Бисага. - Івано-Франківськ, 2018. - 219 с. - 185-212.

2. 351
Н16
Нагорна Г. О. Соціальне проектування в держаному управлінні: теоретичний аспект : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 02.03.18 / Г. О. Нагорна. - Івано-Франківськ, 2018. - 226 с. - 212-214.

3. 35
С13 Савчук Л. С. Участь інститутів молодіжного парламентаризму у державотворчих процесах України: теоретико-методологічний аспект : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління. Державне управління" : Дата захисту 25.01.2019 / Л. С. Савчук. - Івано-Франківськ, 2018. - 307 с. - 291-294.

Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища

1. 621.51
Б37
Бегін С. В. Підвищення ефективності і надійності експлуатації газомотокомпресорів в умовах компресорних станцій підземних сховищ газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 03.07.18 / С. В. Бегін. - Івано-Франківськ, 2018. - 122 с. - 114-121.

2. 622.691.4.054
В53
Височанський І. І. Удосконалення методів обслуговування та ремонту газових мереж з урахуванням енергетичних характеристик природного газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 21.02.19 / І. І. Височанський. - Івано-Франківськ, 2019. - 205 с. : табл. - 136-147.

3. 622.691.4
Г69 Горін П. В. Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових промислів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / П. В. Горін. – Івано-Франківськ, 2021. – 149 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 129-139.

4. 622.691.4.052
Г85
Грицанчук А.В. Вплив пластових вод та гідратоутворення на корозію промислових трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 12.04.18 / А. В. Грицанчук. - Івано-Франківськ, 2018. - 152 с. : табл. - 127-142.

5. 622.692.4-192
Ж78
Жовтуля Л. Я. Удосконалення методу діагностики підземних нафтогазопроводів шляхом оцінки їх напружено-деформованого стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Л. Я. Жовтуля. - Івано-Франківськ, 2018. - 133 с. : іл. - 115-125.

6. 622.691.4
К26
Карпаш А. М. Удосконалення методів контролю напруженого стану металоконструкцій довготривалої експлуатації (на прикладі (АГНКС) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 04.07.18 / А. М. Карпаш. - Івано-Франківськ, 2018. - 191 с. : рис., табл. - 140-154.

7. 622.691.4
Т19 Тараєвський О. С. Забезпечення працездатності тривалоексплуатованих газопроводів за складних гірничо-геологічних умов : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 14.03.18 / О. С. Тараєвський. - Івано-Франківськ, 2018. - 342 с. : іл. - 321-334.

8. 622.691.4
Ф33
Федорович І. Я. Оцінювання небезпеки руйнування магістральних газопроводів з виявленими поверхневими тріщиноподібними дефектами : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 03.07.18 / І. Я. Федорович. - Івано-Франківськ, 2018. - 193 с. : рис., табл. - 150-169.