Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2018 рік

В умовах побудови інформаційного суспільства визнання і авторитет бібліотеки визначаються багатством та якістю бібліотечних ресурсів. Основною метою формування фонду бібліотеки закладу вищої освіти є досягнення відповідності його тематики і складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. Проте через недостатнє фінансування процес комплектування протягом останніх років характеризується спонтанністю. На політику формування фондів бібліотек сьогодні впливає не тільки скорочення асигнувань бібліотекам, а й такі фактори, як інфляція і пов’язане з нею зростання цін на твори друку.

Завантажити повну версію звіту 2018