Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2017 рік

Для досягнення нової якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальної та наукової діяльності закладу вищої освіти навчально-методичною літературою, доступом до світових баз даних. Успішний інформаційний супровід навчального процесу покликана забезпечувати бібліотека – посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами, яка у підсумку стає гарантом якості освіти. Модернізована бібліотека сучасного закладу вищої освіти – ключовий інформаційний ресурс, галузеве інформаційне середовище вишу, сьогодні змінює свої традиційні функції, трансформуючи увесь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів.

Отже, успішному навчально-виховному процесу та науково-дослідній діяльності вузу сприяє оптимально організована робота бібліотеки, яка зосереджена на формуванні та використанні інформаційних ресурсів; удосконаленні обслуговування користувачів різних категорій; запровадженні технологій автоматизованих і бібліотечно-інформаційних процесів; ефективному управлінні інформаційно-бібліотечним обслуговуванням; комплектуванні та організації фондів; бібліографічній діяльності; веденні баз даних тощо.

Завантажити повну версію звіту 2017