Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2014 рік

Нові тенденції в суспільстві, які передбачають гармонійне існування вищих навчальних закладів в інформаційному просторі суспільства знань, торкнулися й університетських бібліотек. Для досягнення нової якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальної та наукової діяльності закладу освіти навчально-методичними комплексами, доступом до світових баз даних. Успішний інформаційний супровід навчального процесу вищого навчального закладу покликана забезпечувати його бібліотека – посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами, яка в підсумку стає гарантом якості освіти.

Роль бібліотеки як інформаційного та культурно-просвітницького структурного підрозділу університету посилюється внаслідок введення нових дисциплін і навчальних курсів, розширення дослідницької роботи студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів. Це вплинуло на формування пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки, посилило нові вимоги до професійної підготовки та діяльності бібліотечних працівників, викликало потребу у формуванні мобільних фондів з розгорнутою мережею пошуку, здатних зацікавити і задовольнити потреби користувача в освітній чи науковій діяльності.

У 2014 році результативність діяльності бібліотеки досягалася шляхом функціонування у бібліотеці скоординованого та інтегрованого комплексу робіт усіх структурних підрозділів: адміністрації; відділу обслуговування; довідково-бібліографічного відділу; відділу комплектування та обробки літератури; відділу книгозберігання та відділу інформаційних технологій.

Завантажити повну версію звіту 2014