Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2013 рік

Науково-технічна бібліотека виконує функції провідного структурного підрозділу університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, підвищення культурного рівня користувачів.

Науково-технічна бібліотека виконує функції провідного структурного підрозділу університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, підвищення культурного рівня користувачів.

Науково-технічна бібліотека у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту» і «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», Положенням про державний вищий навчальний заклад, наказами та нормативними актами МОНу України, державними нормативно-правовими актами з охорони праці й пожежної безпеки, національними та галузевими стандартами, а також Статутом, наказами ректора, стандартами та іншими регламентуючими документами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Положенням про науково-технічну бібліотеку, розробленим згідно з СОУ 02070855 1.02:2012 «Документація. Положення про структурний підрозділ ІФНТУНГ. Зміст, порядок розробляння та затвердження».

Робота науково-технічної бібліотеки в 2013 році була спрямована на якісне обслуговування читачів, інформатизацію бібліотечних процесів, виконання тематичних довідок та бібліографічних запитів, індивідуальне та групове інформування, консультування біля каталогів та картотек, повноцінне задоволення потреб користувачів, комплектування та збереження бібліотечних фондів, створення бібліографічних та нормативно-методичних матеріалів, організацію тематичних виставок, культурно-просвітницьких заходів, проведення Днів інформації, Днів кафедр, занять з інформаційної культури, висвітлення діяльності на сайті бібліотеки.

Завантажити повну версію звіту 2013