Звіт про роботу науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2012 рік

Науково-технічна бібліотека виконує функції провідного структурного підрозділу університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, підвищення культурного рівня користувачів. На бібліотеку покладено важливе завдання – забезпечення інформаційних потреб розвитку освіти, науки, виховання і підвищення духовності.

У своїй діяльності бібліотека спирається на законодавчі та нормативні документи в галузі вищої освіти та бібліотечної справи: Конституцію України, Закони України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», директиви Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства культури; рекомендації зонального методичного центру; регламентуючі документи університету та бібліотеки.

Основне завдання Науково-технічної бібліотеки протягом звітного 2012 року щодо активізації інформаційної діяльності, підвищення якості бібліотечного обслуговування студентів, викладачів та працівників університету, вирішувалося шляхом поєднання традиційних форм діяльності та інноваційних щодо формування документально-ресурсної бази, бібліотечно-бібліографічного обслуговування, надання інформаційних послуг.

Директор
науково-технічної бібліотеки Я.А.Пилип

Завантажити повну версію звіту 2012