Звіт обласного методичного об’єднання за 2017 рік

Стрімкий розвиток та глобалізація інформаційно-комунікаційних технологій, реформування вищої освіти зумовлюють необхідність зміщення акцентів у функціонуванні університетської книгозбірні, як однієї із інфраструктурних інформаційно-комунікаційних складових. Адже сучасна бібліотека має відповідати міжнародним стандартам та впроваджувати якісні зміни у всі сфери діяльності. Сьогодні актуальним є питання збільшення внеску бібліотек закладів вищої освіти у розвиток інституціональних місій і цілей, впровадження нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень до світового наукового простору формування позитивного іміджу установи у країні та світі.

Саме тому протягом звітного 2017 року важливе значення займало запровадження інноваційних технологій, розширення доступу користувачів до локальних та світових ресурсів, використання наукометричних та бібліометричних досліджень для підвищення ефективності діяльності бібліотек обласного методичного об'єднання.

Завантажити повну версію звіту 2017

Таблиця основних статистичних показників 2017