Звіт обласного методичного об’єднання за 2016 рік

Вагома роль в інформаційній підтримці навчального та наукового процесів відводиться бібліотекам вищих навчальних закладів, основна увага яких сьогодні зосереджена на комплектуванні та організації ресурсної бази, удосконаленні обслуговування користувачів різних категорій, запровадженні інноваційних технологій на основі наукових досліджень, бібліографічній, краєзнавчій та видавничій діяльності.

Діяльність бібліотек обласного методичного об'єднання (МО) протягом звітного року була спрямована на допомогу бібліотекам вищих навчальних закладів зі сприяння розвитку та вдосконалення основних методів і форм бібліотечної та бібліографічно-інформаційної діяльності бібліотек ВНЗ; виявленні, вивченні, узагальненні та популяризації кращого інноваційного досвіду роботи; координації діяльності бібліотек вишів та їх взаємодії з книгозбірнями інших систем і відомств в організації підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

Книгозбірні вишів обласного методичного об'єднання поступово змінювали традиційні функції, трансформуючи весь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів. Приємно відмітити позитивні зміни в роботі бібліотек по запровадженню інноваційних технологій, розширенню доступу користувачів до локальних та світових ресурсів. Такий новий напрям діяльності бібліотек, як он-лайнова довідкова служба стала традиційним і досить популярним сервісом для користувачів.

Завантажити повну версію звіту 2016