Звіт обласного методичного об’єднання за 2013 рік

Головне завдання науково-технічної бібліотеки, як обласного методичного центру бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації – науково-інформаційне забезпечення загально-освітнього процесу і науково-дослідної роботи, сприяння популяризації знань, інтеграції науки, освіти, культури.

Тому діяльність бібліотек методичного об’єднання (МО) протягом року була спрямована на удосконалення довідково-бібліографічного та інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності навчальних закладів, упровадження інноваційних технологій бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, підвищення професійного рівня персоналу.

Використання сучасних інформаційних технологій вже увійшло у практику роботи книгозбірень. На сьогодні бібліотеками МО накопичено значний інформаційний ресурс, різні форми і методи розповсюдження інформації та обслуговування користувачів.

Проведено такі засідання обласного методичного об’єднання:

«Поповнення та зберігання бібліотечних фондів як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти» (на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ);

«Удосконалення інформаційних технологій в роботі довідково-бібліографічного відділу бібліотеки ІФНМУ» (на базі бібліотеки національного медичного університету);

«Використання традиційних та пошукових нових форм роботи з метою залучення користувачів до бібліотеки»(на базі наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника).

Повноцінне комплектування фонду та подальше його збереження є запорукою ефективного проведення відповідної роботи із урахуванням досягнень як вітчизняного, так і світового розвитку науки. Комплектування - це найважливіша складова формування фонду, від якості та повноти якої залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування студентів, викладачів, фахівців вищого навчального закладу. Саме ці актуальні та проблемні питання і розглядалися на засіданні «Поповнення та зберігання бібліотечних фондів як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти» обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації м. Івано-Франківська, яке відбулося 2 квітня в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ.

Було розглянуто визначення понять «збереження», «зберігання», «збереженість» та різницю між ними, напрями функціонування системи збереження фондів, залежність цього процесу від соціальних та технологічних чинників, торкнулося питання про різновиди комплектування (поточного, ретроспективного, рекомплектування), формування електронної бібліотеки, співпраці з видавництвами.

Засідання відбувалося саме в приміщенні відділу книгозберігання, тому колеги з бібліотек Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та Івано-Франківського національного медичного університету мали нагоду безпосередньо ознайомитися з роботою підрозділу, головним завданням якого і є збереження документів.

На завершення голова обласного методичного об’єднання, директор науково-технічної бібліотеки Я.А. Пилип ознайомила присутніх з аналізом основних статистичних показників роботи методоб’єднання за 2012 рік, переліком напрацювань кожної з бібліотек.

Характерною ознакою сьогодення є поєднання моделей діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: паралельне застосування ними традиційних та нових форм роботи з використанням новітніх інформаційних технологій. Бібліотека вищого навчального закладу, яка є посередником між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами, покликана забезпечувати успішний інформаційний супровід навчального процесу. Про проблеми, які при цьому виникають та об’єктивні причини зменшення кількості реальних користувачів обговорювалося на засіданні в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника на тему: «Використання традиційних та пошукових нових форм роботи з метою залучення користувачів до бібліотеки».

З впровадженням у повсякденну практику нових інформаційних технологій відбувається перехід реальних читачів у віртуальний світ, що, безумовно, позначається на роботі бібліотеки, яка зазнає значного спаду читацької активності. Тому цікавим, корисним та змістовним для учасників засідання став досвід бібліотеки в напрямку залучення та збереження користувача в сучасних умовах.

Cьогодні вузівським бібліотекам, щоб залишатися цікавими, привабливими і потрібними користувачам, необхідно йти в ногу з часом, не забувати про традиційне, обов’язково оновлювати звичні форми роботи та орієнтуватися на нового користувача. І як висновок, на засіданні при обговоренні даного питання, бібліотечних працівників об’єднала одна думка, щоб справити враження на сучасного користувача, зробити його відвідування бібліотеки яскравою подією – це найважливіше завдання книгозбірень методичного об’єднання.

Таке професійне спілкування представників науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ та бібліотеки національного медичного університету з колегами-фахівцями дозволяє не тільки переймати чужий досвід, а й вселяє впевненість, що подальші здобутки в цьому напрямку значною мірою визначатимуть здатність приймати креативні рішення, примножувати власні напрацювання, виходячи з наявних можливостей.

На базі книгозбірні національного медичного університету відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ- ІVрівнів акредитації м. Івано-Франківська на тему: «Удосконалення інформаційних технологій в роботі довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету».

Зміни, що відбуваються в організації роботи бібліотек вищих закладів освіти, зумовлені глобальними процесами інформаційного оновлення, потребують висококваліфікованих фахівців для якісного інформаційно-бібліотечного обслуговування.

Впровадження інформаційних технологій в роботу довідково-бібліографічного відділу сприяло скороченню витрат часу на традиційні форми інформування, підвищило оперативність надання інформації та її якість, відкрило користувачеві цілий спектр нових, раніше недоступних можливостей. А також вирішило такі основні завдання: забезпечення нового, вищого рівня якості каталогізації, задоволення інформаційних потреб науковців та студентів, відкриття можливостей у пошуках нових форм роботи.

Автоматизація інформаційно-бібліотечних процесів і всі пов’язані з цим нововведення позитивно сприймаються користувачами, які відзначають сучасність, оперативність, доступність та комфортні умови роботи з інформаційними ресурсами бібліотеки. Сьогодні читач під час пошуку інформації використовує як електронний, так і традиційні карткові каталоги та картотеки. Таке поєднання визначало успішне задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки вузу.

В обговоренні даного питання взяли участь фахівці інших бібліотек методичного об’єднання (науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ, наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника), які також поділилися інформацією про власний досвід роботи в цьому напрямку, тому накопичений інноваційний досвід стане основою для складання планів щодо розробки нововведень у діяльності Наукової бібліотеки ІФНМУ.

Заняття з підвищення кваліфікації в черговий раз показало, що в умовах автоматизованих технологій необхідно опановувати нові знання, які сприятимуть підвищенню якості бібліотечної роботи та мінімізації витрат робочого часу.

Сьогодні бібліотечний працівник зобов'язаний володіти усім комплексом проблем у галузі інформації, пропонувати нові види інформаційних послуг, володіти навичками ділового спілкування, підвищувати свою професійну майстерність, дотримуватись професійної етики бібліотечного співтовариства, міжнародних стандартів і суспільних норм. Система занять з підвищення кваліфікації планувалася з урахуванням складності питань, які були важливими та актуальними на даному етапі.

Тому такі форми, як семінари, майстер-класи, практикуми, круглі столи, консультації в роботі міжвузівських секцій займали особливе місце в системі підвищення кваліфікації та були спрямовані на глибоке вивчення досвіду, теоретичне його осмислення, вироблення практичних рекомендацій. Під час відвідування занять в секціях, виступи співробітників супроводжувалися мультимедійними презентаціями.

За звітний рік проведена робота секцій:
- з питань формування та збереження фондів:
практикум «Інвентаризація як основний засіб збереження бібліотечного фонду»
( на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ);

- з питань обслуговування користувачів:
семінар «Відроджуємо смак до читання» (з досвіду роботи НБ ПНУ)
(на базі наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника);

- з питань інформаційно-бібліографічної діяльності:
семінар «Дні інформації» - комплексна форма бібліографічного інформування користувачів довідково-бібліографічного відділу бібліотеки ІФНМУ»
(на базі бібліотеки національного медичного університету);

- з питань інформаційних технологій:
консультація «Використання електронних ресурсів в роботі бібліотеки ІФНМУ»
( на базі бібліотеки національного медичного університету).

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання відбувся практикум «Інвентаризація як основний засіб збереження бібліотечного фонду» в рамках засідання секції з питань формування та збереження фондів. Питання інвентаризації бібліотечного фонду стало головною темою організованого семінару-практикуму. На семінарі розглядалися основні методи та способи перевірки бібліотечного фонду, які застосовуються в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ та відповідають вимогам і встановленим термінам вищезазначеного наказу Державного казначейства України «Про внесення змін до «Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» №311 від 02.09.2010р. Акцентувалась увага на етапах перевірки фонду. Представники інших вузівських бібліотек (Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та Івано-Франківського національного медичного університету) поділилися своїм досвідом інвентаризації бібліотечного фонду, тим більше що способи перевірки відрізняються, адже вибір залежить від умов роботи бібліотеки, виду розстановки та обсягу її фонду. Також було розглянуто нормативні документи, які забезпечують процес інвентаризації, питання матеріальної відповідальності працівників бібліотеки у випадку виявленої недостачі документів.

Запровадження нових інформаційних технологій за допомогою бібліотечних інформаційних систем дозволяє автоматизувати всі бібліотечні процеси, у тому числі і процес інвентаризації фонду. Саме про технічні можливості бібліотеки та програмного продукту «УФД/Бібліотека», завдяки яким буде оптимізовано процес інвентаризації документного фонду, більш детально розповів заступник директора з комп’ютеризації науково-технічної бібліотеки. Це питання викликало активне обговорення учасників семінару-практикуму. Адже такий спосіб має суттєві переваги. Визначальним фактором є те, що дана методика дозволить провести інвентаризацію, не зупиняючи процесів обслуговування користувачів бібліотеки.

Інтенсивний розвиток комп’ютерних технологій, посилення впливу Інтернет-культури і телебачення призвели до різкого падіння інтересу молоді до друкованого слова загалом. Сьогодні серед загальносвітових проблем далеко не останнє місце займає криза читання студентської молоді. Ця ситуація викликає занепокоєння і в українському суспільстві, а найбільше - в професійному середовищі бібліотечних працівників і освітян. Як зацікавити студентів читанням? Що треба зробити, щоб розвинути цей інтерес до постійної потреби в читанні? Чи стане виховання справжнього читача в бібліотеці реальністю, а не побажанням? Саме ці актуальні питання стали основними в програмі семінару «Відроджуємо смак до читання», який був організований в рамках засідання секції з питань обслуговування користувачів на базі наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника. Бібліотечні працівники прагнуть залучити користувачів до читання, і для цього використовували різноманітні заходи з елементами творчості, фантазії і навіть сюрпризів для них. Були організовані книжкові та віртуальні виставки, перегляди літератури, які приваблювали увагу користувачів («Доторк до спадщини великих (листування письменників)», «Літературний Станиславів», «По-різному горять свічки життя. По-різному свічки життя згорають…»). Для студентів історичного факультету проведений тематичний огляд «Література, що формує особистість», з студентами філософського факультету відбулася зустріч під гаслом «Читай і наповнюй своє життя яскравими барвами».

Учасники семінару науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету поділилися своїм досвідом та зійшлися на думці, що паперова книга, як предмет вивчення не втратила своєї провідної ролі. Саме книги мають давати студентам те, що жодна інша дисципліна дати не може: естетичний розвиток, духовне прозріння, а з ним – прилучення до високих думок і почуттів. Це і є одним з найважливіших завдань університетських бібліотек.

Змінився час, іншим стало інформаційне середовище. Та бібліотеки вищих навчальних закладів в цих умовах і надалі виконуватимуть свою головну місію – донести кожному користувачу свою книгу, відроджувати смак до читання.

На базі бібліотеки національного медичного університету в рамках засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності проведений семінар «Дні інформації» - комплексна форма бібліографічного інформування користувачів довідково-бібліографічного відділу бібліотеки ІФНМУ».

Сьогодні коли потік інформації постійно зростає, особливо посилюється інформаційна роль бібліотек. Однією з найбільш актуальних складових роботи є бібліографічне інформування - це доведення до користувачів інформації, у відповідності з їх запитами чи потребами. Важливою ділянкою роботи є проведення інформаційних масових заходів, під час яких бібліотека презентувала свої ресурси та можливості як для студентів, так і для викладачів. Досвід показує, що частина викладачів на таких заходах вперше знайомилася з новими надходженнями до книгозбірні, її новими БД та сервісами.

Саме завдання, призначення та особливість бібліографічного інформування були основною темою професійного спілкування між працівниками методичного об’єднання. Відбулося жваве обговорення досвіду бібліотеки та взято до уваги учасниками семінару. На завершення роботи секції було прослухано консультацію «Використання електронних ресурсів в роботі бібліотеки ІФНМУ».

Плідна робота семінарів, практикумів, змістовні зустрічі та професійне спілкування колег при проведенні занять міжвузівських секцій збагатили учасників досвідом та новими ідеями.

Реалізація заходів з підвищення професійного рівня бібліотекарів методичного об’єднання базувалося на принципі випереджаючого навчання, що передбачало отримання нових знань і навиків, котрі дозволяли б працівникам бібліотек почувати себе комфортно в професійному полі.

Завантажити таблицю основних статистичних показників роботи Івано-Франківського обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за 2013р.

Голова обласного методичного об’єднання
бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації,
директор науково-технічної бібліотеки
ІФНТУНГ

Я.А.Пилип