Земельні ресурси та кадастр нерухомості

Земля – це основний елемент виробництва, за допомогою якого створюються матеріальні цінності. Вона стала базисом усіх процесів життєдіяльності суспільства.
З часу проведення земельної реформи в Україні якісно змінилися земельні відносини, структура землеволодінь і землекористувань, запроваджено плату за землю, оренду земельних ділянок, їх купівлю-продаж. Це вимагає від оцінювачів спеціальних знань в галузі землеустрою і кадастру, ґрунтознавства, земельного права, економіки, планування територій та інше.
Кадастр як функція управління земельними ресурсами є цілісною системою взаємозв`язаних заходів і дій, спрямованих на ефективне використання землі, він віддзеркалює соціально-економічні зміни і перетворення, які відбуваються в суспільстві.
Успішне вирішення проблем, пов`язаних з розвитком ринку нерухомості в Україні, вимагає повної реєстрації усіх об`єктів кадастру. Ця інформація являє собою стабільне джерело поповнення бюджету країни.
Саме тому, земельним ресурсам, як незамінному та безцінному багатству будь-якого суспільства та управлінню ними присвячена тематична виставка «Земельні ресурси та кадастр нерухомості» в читальному залі технічної літератури
(к. 23, ІІ пов.).
Матеріали подані в трьох розділах:
1.Методи обліку землі.
2.Основи землевпорядкування.
3.Кадастр нерухомості.
Запрошуємо студентів та всіх бажаючих до читального залу для детальнішого ознайомлення з представленими друкованими виданнями.

Методи обліку землі

Основи землевпорядкування

Кадастр нерухомості