Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання, 16 березня 2017 року на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбулося планове засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності. В рамках засідання проходив семінар-практикум «Бібліографічні видання науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ – важлива складова джерельної бази з історії університету».

socrat2.jpg

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу в травні цього року святкуватиме свій 50-річний ювілей. Його передісторія сягає ще другої половини XIX століття, коли в західних регіонах України розпочалося промислове видобування нафти і газу. Історія вишу – це вчені і їх наукові відкриття, впроваджені наукові розробки, це їх вклад в розбудову нафтогазового комплексу не лише України. Історія вишу – це історія науково-технічної бібліотеки, яка є інформаційною основою науково-освітнього процесу, тією творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої багато в чому залежить якість та зміст навчання та наукових досліджень.

Для того, щоб сформувати джерельну базу з історії університету, бібліотека створює важливу її складову – бібліографічні посібники.

Готуючись до ювілею, університетська бібліотека працює над укладанням бібліографічного покажчика у 3-х частинах, який розкриває історію становлення ІФНТУНГ, описану на сторінках періодичних видань з 1967 по сьогоднішній день. Дві частини уже видані і містять 5214 бібліографічних описів, завершується робота над третьою частиною.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках періодичних видань : бібліогр. покажч. : [у 2 ч. / уклад. Н. М. Ковалів ; ред Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014-2015. – Ч. 1 : (1967-1991). – 383 с. : іл. ; Ч. 2 : (1992-2014). – 394 с. : іл.

Покажчик містить більше 300 фотографій різних років, які подані в Галереї світлин зі сторінок газети «Студент Прикарпаття».

Різноаспектному розкриттю змісту видання та поліпшенню користування ним сприяють докладні допоміжні покажчики: іменний, періодичних видань , абревіатур та скорочень.

Доповнює історію університету історичний нарис про бібліотеку. Бібліотека університету. Роки становлення: 1960-2015 : (до 55-річчя НТБ ІФНТУНГ) : іст. нарис / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. В. Цок, Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 168 с. : іл.

Пропонована книга висвітлює діяльність книгозбірні та її численного колективу впродовж усіх періодів її історичного розвитку – від витоків до сьогодення.

Вже стало доброю традицією для бібліотеки і, зокрема, інформаційно-бібліографічного відділу готувати щороку «Календар ювілейних та пам’ятних дат ІФНТУНГу». Шостий випуск, присвячений ювілею вишу, містить 605 записів з текстом та фотографіями, в якому подаються ювілейні дати науковців університету, а також визначні дати, що стосуються підрозділів і кафедр ВНЗ:

Календар ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на 2017 рік / [уклад. О. П. Розумна ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016 . – 130 с.

Серед різноманіття бібліографічних ресурсів найжиттєздатнішим є біобібліографічний ресурс. Біобібліографічні покажчики виконують головне і надто важливе завдання – засобами бібліографії розкрити внесок певної видатної особистості в розвиток науки та освіти.

socrat2.jpg

Одним з основних напрямків наукової роботи бібліотеки є створення саме таких біобібліографічних покажчиків. Метою підготовки покажчиків є розкриття результатів наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету. Заснована серія «Університет і наука в постатях», в якій вийшло 6 випусків, поєднує у собі інформацію про наукову працю певної особи та біографічні відомості про нього.

На допомогу науковцям інформаційно-бібліографічний відділ створює тематичні бібліографічні продукти та ретроспективні покажчики змісту університетського науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ». Видано 3 випуски, охоплено періоди з 2001 по 2013 рр. В електронному варіанті зібрано матеріал з1965 по 1991 роки.

socrat2.jpg

Використовуючи новітні інформаційні технології та прагнучи удосконалити групове бібліографічне інформування, творчо підходити до проведення заходів, до кожного Дня кафедри укладені та презентовані відповідні бібліографічні матеріали. Враховуючи тематику кафедри, для науковців та викладачів підготовлені каталоги книжково-інформаційних виставок, тематичні інформаційні списки книг з фонду НТБ.
У рамках семінару-практикуму демонструвалася виставка «Бібліографічні видання науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГу», де була представлена широка палітра бібліографічної продукції бібліотеки.

В обговоренні даного питання брала участь представник Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника провідний бібліограф Блинчук Ольга Миколаївна. Професійне спілкування збагатило учасників проведеного семінару-практикуму досвідом, новими ідеями, дали наснагу на подальшу роботу.