Винахідництво – основа реалізації інноваційного розвитку України

Людський геній є джерелом
всіх творів мистецтва і винаходів.
Ці твори є гарантією життя,
гідного людини.
Обов’язок держави – забезпечити
надійну охорону всіх видів
мистецтва і винаходів.
Арпад Богш

Необхідність інтеграції України у світове високотехнологічне конкурентне середовище спонукає до пошуку нової інноваційної моделі розвитку її економіки, джерелом зростання в якій виступають наукові здобутки та їх технологічне застосування.
Інтелектуальна власність є основою розвитку інноваційної економіки. У сучасному економічному просторі винахідницька активність є одним з головних показників інноваційного розвитку держави, а інтелектуальна власність стає найважливішим пріоритетом, джерелом прогресивних рішень, які забезпечують раціоналізацію сучасного виробництва, роблять більш комфортним життя людей.
Перехід на інноваційну модель розвитку економіки України є чи не єдиним ефективним засобом подолання наслідків фінансово – економічної кризи.
Винахідництво є невід’ємною складовою розвитку науково – технічного прогресу. Світовий досвід свідчить, що суспільне виробництво розвивається успішно в тих країнах, де винахідницька активність є високою і де вона добре стимулюється. Тому в країнах з розвинутою ринковою економікою постійно вдосконалюється правове регулювання винахідництва.
Головний ресурс усіх інновацій це завжди творчо талановита людина – винахідник. В усіх творчих особистостей завжди є ідеї, над якими вони замислюються, працюють і які чекають свого часу.
Сучасне життя неможливо уявити без машин і механізмів, засобів прийому та передачі інформації, досягнень в медицині і освоєнні космосу. І все це завдяки таланту і цілеспрямованій праці винахідників.
Винаходи змінюють наше уявлення про навколишній світ, значно розширюють світогляд, а головне відкривають нові знання та нові можливості.
Україна має надзвичайно потужний науково – технічний потенціал.
Інвестування винахідництва, вихід українських виробників на світовий ринок – головні завдання інноваційної політики України.
В читальному залі періодичних видань та іноземної літератури (к. 32, III пов.) організована виставка « Винахідництво – основа реалізації інноваційного розвитку України ».
Користувачі можуть ознайомитися з інформацією про винаходи та інновації в галузі науки і техніки, а також про видатних вчених України.

Ефективний захист інтелектуальної власності- запорука стабільності в державі

Від винаходів Леонардо да Вінчі до інноваційних розробок сьогодення

Наукові здобутки вчених - винахідників Прикарпаття