Верховенство права, демократія, права людини – основа українського конституційного ладу

«…Сприяння економічним, соціальним та культурним правам
разом із громадянськими та політичними правами є конче важливим
для повного утвердження людської гідності та здійснення законних
прагнень кожної людини. Ні недостатній соціальний та культурний
розвиток, ні будь-які ідеологічні доводи не можуть служити
виправданням порушення громадянських та політичних прав».

Довідник з прав людини / Українська правнича фундація.

В умовах становлення України як демократичної, соціальної, правової держави і формування громадського суспільства суттєво підвищується роль Конституції України, яка втілює у своєму тексті як ідеї світового і європейського конституціоналізму, так і досить багатий досвід вітчизняного державотворення. Конституція України – основа формування сучасної правової системи України як незалежної держави. Такою вона стала після прийняття Верховною Радою України 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України та схвалення 24 серпня 1999 р. Акту проголошення незалежності України. Цей день назавжди ввійшов видатною подією в сучасну історію нашого народу і українського державотворення.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, за Конституцією, є найвищою соціальною цінністю. На конституційному рівні закріплено найважливіший принцип державного буття: підпорядкування діяльності держави утвердженню і забезпеченню прав і свобод людини. Держава зобов’язується визнавати, дотримуватися і захищати основні права та свободи людини. У ст. 19 встановлюється, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

socrat2.jpg

Принцип відповідальності держави за свою діяльність перед людиною, закріплений у формі загального положення, конкретизується в інших нормах Конституції, зокрема про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної особі державою (ст. 56), про конституційну відповідальність народних депутатів України (ст.79) та ін..

З часу ухвалення Конституції України серед пріоритетних завдань є питання забезпечення реалізації пріоритетного конституційного права на свободу мирних зібрань. Свобода мирних зібрань є однією з головних підвалин розвитку демократичного суспільства та самореалізації кожної людини. Також через це право безпосередньо реалізується низка інших фундаментальних прав та свобод, такі як свобода думки і слова, право на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на використання і поширення інформації, участь в управлінні державними справами тощо.

Цій важливій темі присвячена виставка «Верховенство права, демократія, права людини – основа українського конституційного ладу». Запрошуємо всіх, хто цікавиться концептуальними правовими проблемами становлення Української держави, в тому числі такими як творення вільних і справедливих президентських, парламентських та місцевих виборів, функціонування судової системи, дотримання прав людини і громадянина в Україні, відвідати виставку, представлену в читальному залі періодичних видань та іноземної літератури (кім. 32, 3-й поверх НТБ).