Український маркетинг: становлення та перспективи розвитку

Маркетинг – фундаментальна концепція господарювання в ринковій економіці, яку покладено в основу сучасного підприємництва та менеджменту. Застосування маркетингу сприяє динамічному розвитку ринкових відносин, науково-технічного прогресу, виробництва та торгівлі. Маркетинг базується на постійному та систематичному аналізі потреб ринку, який дозволяє підприємству розробити ефективні товарні та цінові стратегії, спрямовані на конкретні сегменти споживачів, що, в свою чергу, надає підприємству певних конкурентних переваг. Формування стратегічних цілей бізнесу, стратегічних конкурентних переваг значною мірою визначається рівнем розвитку маркетингового стратегічного мислення, яке притаманне персоналу підприємства. Маркетинговий стратегічний підхід до розвитку підприємства, як свідчить світовий досвід, показує високу ефективність в умовах невизначеності економічних, соціальних і політичних процесів та нестабільності ринку, тобто за умов, які властиві економіці України.

Працівниками читального залу технічних та гуманітарних наук (2-ий поверх, кім. 23) організована книжкова виставка “Український маркетинг: становлення та перспективи розвитку”, яка дає змогу користувачам ознайомитись із змістом основних понять, категорій, систем маркетингу, забезпечити засвоєння теоретичних питань та практичних навичок вирішення маркетингових завдань, сформувати творчий підхід до розробки напрямів удосконалення маркетингової діяльності.

Представлені документи допоможуть вдосконалити теоретичні та прикладні аспекти маркетингу, проаналізувати основні підходи до визначення торгової, цінової, комунікаційної політики, визначити основні напрями та елементи формування маркетингової стратегії. Запрошуємо на перегляд.

socrat2.jpg