Удосконалення картотеки книгозабезпеченості

В рамках засідання секції з питань формування та збереження фондів 5 липня 2017 р. на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету проведено практикум: «Удосконалення процесів роботи з картотекою забезпеченості дисциплін».

Використовуючи можливості нових технологій, бібліотека університету поліпшує якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу. Проводиться облік усіх нових надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами, що дає можливість відділу аналізувати комплектування фонду навчальною літературою.

Особлива увага приділяється забезпеченню книгами нових дисциплін. Окремо створена електронна картотека таких дисциплін.

socrat2.jpg

Щоквартально кафедри подають клопотання щодо забезпеченості навчальною літературою дисциплін, попередньо узгодивши з керівництвом університету. Відділ комплектування та наукової обробки документів кожного семестру подає у навчальний відділ університету інформацію щодо прикріпленої літератури до дисциплін разом із показниками книгозабезпечення. Нові спеціальності, які проходять ліцензування згідно норм, повинні бути забезпечені навчальною літературою. Тому відділ комплектування та наукової обробки документів співпрацює з відповідними кафедрами щодо наявності та замовлення навчальних підручників та посібників, які забезпечують навчальний процес.

Сьогодні основним завданням бібліотек вищих навчальних закладів є максимальне забезпечення потреб користувачів у бібліотечно-інформаційних продуктах і послугах. Формування фондів та їхнє перетворення на потужний інформаційно-комунікативний потенціал надасть можливість забезпечити динамічні запити сучасного користувача.

Бібліотека не може розвиватися повноцінно та забезпечувати потреби користувачів без нової сучасної книжки. Тому проблеми електронного книговидання, створення ресурсів бібліотек за допомогою цифрових баз, формування нової культури електронного читання — це питання, які також мають стояти на порядку денному.

Професійне спілкування між колегами у рамках проведення планового засідання секції з питань формування та збереження фондів сприяло обміну інформацією та досвідом.