Трансформація бібліографічних послуг та ресурсів

18 листопада 2020 р. в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ відбувся в режимі он-лайн семінар «Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування: трансформація послуг та ресурсів» в рамках засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності.
Серед багатьох важливих завдань, які стоять перед бібліотеками на сучасному етапі, одним з головних є забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації, задоволення інформаційно-бібліографічних потреб користувачів.
Завідувач відділу бібліографії та бібліотечного обслуговування корис-тувачів Локотош Л. М. звернула увагу на те, що довідково-бібліографічне обслуговування знаходиться сьогодні на новому етапі розвитку, пов’язаному з організацією надання довідково-інформаційних послуг на основі широкого застосування комп’ютерних технологій.
Входження в інформаційне середовище визначило нову стратегію подальшого розвитку бібліотек, що вийшли за межі фізичного простору, в якому раніше обслуговували користувачів. Сьогодні впровадження телекомунікаційних засобів зв’язку наблизило бібліотеки до читачів, які знаходяться за її межами.
На семінарі були розглянуті такі питання як: використання мережі Інтернет для удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування та підвищення рівня онлайнового сервісу, довідково-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів. Однією з його форм є обслуговування в режимі «віртуальна довідка».
В обговоренні даного питання взяли участь також спеціалісти інших бібліотек методичного об`єднання (бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету, наукова бібліотека Прикарпатського університету ім. В. Стефаника).

socrat2.jpg