Технологія видобування, транспортування та зберігання газу

talanty_ukr.jpg

Природний газ відіграє провідну роль в паливно-енергетичному балансі країни. Його частка у первинному споживанні становить 45%. Більшу частину природного газу, що споживається, Україна імпортує. Тому, актуальною проблемою державного значення є збільшення власного видобутку газу.

Це стане можливим завдяки: збільшенню обсягу пошуково-розвідувальних робіт з метою відкриття та освоєння нових родовищ; освоєнню родовищ природного газу в акваторіях Чорного та Азовського морів; організації промислового видобування газу з нетрадиційних родовищ; освоєння родовищ на великих глибинах та інше.

Важливе значення має також збереження газу в процесі транспортування трубопроводом, адже на привід перекачувального агрегату витрачається від 0,5 до 1,5% від об`єму транспортованого газу.

Енергетична ситуація в країні вимагає економного використання енергоносіїв. Адже система трубопровідного транспорту газу України експлуатується вже більше 50 років.

З метою її збереження використовують новітні методи обслуговування трубопроводів та проведення ремонтних робіт, прогресивні способи розрахунку лінійної частини на міцність та стійкість, вдосконалення режиму роботи компресорних станцій. Також для стабільної роботи і високої продуктивності газотранспортних систем необхідна наявність резервів газу. Їх забезпечують створенням підземних газосховищ.

Сьогодні Україна має потужну систему підземного зберігання газу - важливу технологічну ланку діючої газотранспортної системи країни, яка є національним багатством і гарантом економічного зростання і суверенітету, завдяки їй наша країна увійшла в число чільних газотранспортних держав світу.

В цих умовах випускникам нашого університету потрібно мати глибокі інженерні знання, щоб якнайшвидше адаптуватись до вимог виробництва і ефективно вирішувати актуальні проблеми з підвишення видобування та постачання газу.

Сподіваємось, що виставка «Технологія видобування, транспортування та зберігання газу» допоможе студентам в цьому.

Матеріали виставки подані в чотирьох розділах:
1.Розробка газових родовищ;
2.Трубопровідний транспорт газу;
3.Підземне зберігання газу;
4.довідкова література.

Пропонуємо звернути увагу на праці науковців нашого університету, такі як:

1 Бойко, Р. В. Видобування газу і нафти із тріщинуватих колекторів : монографія / Р. В. Бойко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. - 486 с.

2 Возняк, М. П.Проектування і експлуатація газонафтопроводів : підручник / М. П. Возняк, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 664 с.

3 Грудз, Я. В.Енергоефективність газотранспортних систем : монографія / Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 208 с.

4 Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ : навч. посіб. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 288 с.

5 Мандрик, О. М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О. М. Мандрик ; Крижанівський Є. І., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 256 с.

6 Середюк, М. Д. Підземне зберігання газу : навч. посіб. / М. Д. Середюк, Б. П. Савків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 232 с.
Запрошуємо всіх бажаючих переглянути представлені друковані видання в читальному залі технічної літератури (к.23, ІІ пов.).