Спілка інженерів-нафтовиків

Спілка інженерів-нафтовиків (SPE) є міжнародною асоціацією, яка об’єднує понад 105000 вчених, інженерів, менеджерів і студентів з усіх галузей промисловості, пов'язаних з розвідкою, видобуванням та переробкою нафти і газу.

SPE є некомерційною організацією, місія якої полягає в зборі, поширенні та обміні технічними знаннями про розвідку, розробку, видобуток нафти і газу та пов'язаних з ними технологіями. Також SPE надає можливість спеціалістам підвищувати технічні та професійні вміння. Організація здійснює свою діяльність шляхом організації конференцій і тренінгів, а також публікацією наукових праць.

З 2009 року розпочало свою діяльність студентське відділення (SPE) при ІФНТУНГ, яке на даний час є єдиним в Україні, і нараховує близько 100 членів.

На базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ створено “SPE-Library”, яка складається з примірників журналів провідних нафтогазовидобувних компаній. На сайті бібліотеки в он-лайн режимі можна ознайомитися з журналом Journal of Petroleum Technology (JPT), який випускає міжнародна організація SPE.