Скановані книги

Я

Ярошевська В. М.
Охорона праці в галузі : навч. посіб. / В. М. Ярошевська, В. Й. Чабан. - К. : ВД "Професіонал", 2004. - 288 с. - Бібліогр. : с.278-281.

Навчальний посібник друкується вперше. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти охорони праці в будівельній галузі. Наведено необхідні дані щодо правових та організаційних питань, місця і значення СУОПГ в системі управління функціонуванням галузевих об'єктів.

Збір матеріалів