Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ

Виділення перспективних нафтогазоносних об'єктів південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену та основи застосування результатів геофізичних досліджень Ю. М. Зеленко

Фільтраційно-ємнісна характеристика порід-колекторів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища В. В. Федорів, Я. М. Фтемов, І. О. П'ятковська, А. О. Трубенко

Оцінювання впливу геологічних чинників на ємнісно-фільтраційні властивості теригенних колекторів Передкарпатського прогину С. С. Куровець, І. В. Артим

Нафтогазова інженерія

Оцінка впливу динамічних навантажень на умови руйнування труб бурильних колон під час спуско-підіймальних операцій О. Ю. Витязь, Р. С. Грабовський, В. В. Тирлич, В. І. Артим

Оцінка впливу карбонатно-глинистого цементу на коефіцієнт проникності порід-колекторів за геофізичними даними Т. В. Потятинник

Дослідження процесу підвищення ефективності роботи свердловин на основі математичного моделювання В. Я. Грудз, В. В. Марущенко, М. Т. Савчук, О. О. Філіпчук

Моделювання результативності ліквідації прихоплень КНБК за допомогою ударних механізмів В. М. Чарковський, М. М. Слепко

Вивільнення прихопленої бурильної колони способом фрикційних автоколивань К. Г. Левчук

Машини, обладнання та матеріали

Вдосконалення та дослідження різьбового з'єднання насосних штанг В. В. Михайлюк, А. Р. Юрич, Р. О. Дейнега, Р. С. Кравчук, Р. А. Пінчак, Б. В. Харламов