Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ

Один із способів попереднього оцінювання величини початкових запасів газу М. М. Рой

Нафтогазова інженерія

Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку способів визначення ресурсу обладнання довготривалої експлуатації Н. І. Чабан, В. Д. Миндюк

Підвищення газовилучення з виснаженого покладу горизонту ВД-13 Залужанського газоконденсатного родовища Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Л. І. Хайдарова, Р. С. Кликоцька

Розширення технологічних можливостей орієнтованих компоновок низу бурильної колони І. І. Чудик, А. М. Лівінський, І. Я. Білецька

Експериментально-теоретична оцінка нерівномірності обертання бурильної колони за результатами тахо- та моментометрії її гирлової частини Я. С. Гриджук

Машини, обладнання та матеріали

Принципи побудови моделі свердловинної штангової насосної установки для середовища Maplesoft MapleSim 7 В. Б. Копей, Б. В. Копей, О. О. Кузьмін

Расчет напряжений в колоннах разной длины при эксплуатации Т. С. Скобло, А. И. Сидашенко, И. Н. Рыбалко, А. Ю. Марченко

Транспорт та зберігання нафти і газу

Дослідження особливостей транспортування і зберігання газу на Опарській СПЗ О. Т. Чернова, І. В. Федорович

Использование и определение нормы расхода осушителя на установке осушки газа А. С. Гулиев

Вимірювання, контроль і технічна діагностика

Сучасний стан оцінки надійності систем автоматики газоперекачувальних агрегатів Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр

Метод налаштування параметрів ПI-і ПІД-регуляторів системи автоматичного керування процесом двоступеневої сепарації нафти М. І. Горбійчук, Д. Д. Поварчук

Імплементація концепцій інтегрованих інформаційних рішень для великих даних у нафтогазовій справі М. С. Чесановський, В. І. Шекета