Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ

Вторинні зміни візейських карбонатних порід у приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини (Котелевсько-Березівський та Солохівсько-Диканський вали) О. В. Тунік, В. В. Огар

Нафтогазова інженерія

Вдосконалення методики розрахунку обсадних колон для кріплення бокових стволів І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, М. І. Ковбасюк, Б. О. Марцинків

Розширена методика прогнозування енергетичних затрат, спричинених роботою неорієнтованих компоновок низу бурильної колони І. І. Чудик

Особливості видобування вуглеводнів на Юліївському НГКР В. Б. Воловецький, О. М. Щирба, О. Ю. Витязь, В. В. Величко, В. І. Коцаба, С. В. Василенко

Машини, обладнання та матеріали

Алгоритм розрахунку функціональної залежності форми бічних профілів замкової конічної гвинтової нарізі для елементів бурильних колон від геометричних параметрів різця О. Р. Онисько

Структурно-гидродинамические параметры высокоскоростной водополимерной струи А. В. Погребняк

Транспорт та зберігання нафти і газу

Вплив рівня катодної поляризації на захисні властивості нового та зістареного стрічкового покриттів для магістральних трубопроводів С. О. Осадчук, Л. І. Норкова, А. О. Рибаков, С. Л. Мельничук

Вибір енергоефективних режимів експлуатації магістральних газопроводів за їх неповного завантаження М. Д. Середюк, М. Є. Ганжа

Ризики виникнення під час експлуатації установки комплексної підготовки газу Г. М. Кривенко, Л. В. Возняк

Вплив підготовки кромок на напружено-деформований стан паяних з'єднань оцинкованих труб польових магістральних трубопроводів О. М. Матвієнків, Л. С. Шлапак