Колонка редакції

Ухвала міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій 40-річчю кафедри менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ "Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи" (21-23 верес. 2016 р., м. Івано-Франківськ)

Управління в нафтогазовому комплексі

Нафтогазова галузь України: щодо необхідності оцінки сучасного стану і потреб в людських ресурсах А. П. Андибур

Аналіз та оцінка мотиваційних, інноваційних та інвестиційних умов для впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії підприємствами Прикарпаття В. П. Петренко, У. Ю. Палійчук, Д. Є. Ільницький

Процеси інтелектуалізації діяльності підприємств нафтогазового комплексу: діагностика персоналу С. Я. Кісь, Г. Р. Кісь

Проблеми податкового законодавства, що впливають на розвиток нафтогазової галузі Г. Ф. Боднар

Економіка нафтогазового комплексу

Світовий досвід видобування сланцевого газу Я. С. Витвицький, О. В. Лебега

Природні монополії: проблеми функціонування та реорганізації в контексті розвитку нафтогазової промисловості Б. В. Гречаник

Формування логістичного ланцюга газопостачання в контексті реалізації Закону України "Про ринок природного газу" А. С. Полянська

Дослідження впливу вітчизняного видобутку газу на розвиток національної економіки Н. Б. Писар

Прогнозування економічної доцільності впровадження технології дискретно-розподілених ударних навантажень з метою зменшення аварійності в бурінні В. М. Чарковський

Система інтегральних показників оцінювання ефективності обслуговування виробництва у газотранспортній галузі М. Л. Бакай

Сталий розвиток підприємств підземного зберігання газу: шляхи досягнення О. Л. Ярошенко

Теоретичні проблеми економіки та управління

Ресурсна база як запорука успішного реформування місцевого самоврядування Я. І. Арабчук

Оптимізація управління енергоресурсами: методологічний аспект Т. М. Орищин

Оцінювання об'єктів інтелектуальної власності Я. С. Витвицький

Економіка та управління іншими видами діяльності

Оптимізація балансу формування і використання паливно-енергетичних ресурсів У. Я. Андрусів

Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності С. С. Воловодюк

Цільова підсистема системи управління та її оцінка А. О. Устенко, О. Я. Малинка

Формування показників результативності та ефективності бізнес-процесів на основі концепції Balanced Scorecard (BSC) А. О. Черчата

Наукові повідомлення молодих вчених

Індустріальні парки: особливості створення та функціонування в Україні М. Д. Чміль