Колонка редакції

Наукові публікації в закордонних журналах - вимога науки, часу, міністерства чи ректорату? В. П. Петренко

Управління в нафтогазовому комплексі

Післядипломна, неформальна та інформальна освіти як обов'язкові складові інтелектуалізації управлінського корпусу України А. П. Андибур, Г. Р. Кісь, В. П. Петренко

Аналізування проблем, передумов та економічних наслідків процесів інтелектуалізації у нафтогазовому комплексі України С. Я. Кісь

Економіка нафтогазового комплексу

Аналіз ресурсного потенціалу та економічних проблем нафтовидобування в Україні із родовищ вуглеводнів, запаси яких відносяться до категорії важковидобувних Я. С. Витвицький, М. С. Пілка

Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків суб'єктів паливно-енергетичного комплексу О. Г. Дзьоба

Оцінювання ефективності інвестиційної діяльності газорозподільних підприємств: методичний аспект С. В. Король

Потенціал диверсифікації джерел постачання газу в Україну: реальний стан та перспективи А. С. Полянська, Н. В. Мороз

Теоретичні проблеми економіки та управління

Соціально-економічна ефективність системи корпоративного управління О. В. Коваленко, В. В. Голомб

Кількісна оцінка конкурентних переваг підприємства А. О. Устенко, І. В. Перевозова, О. Я. Малинка, Г. І.Писків

Економічна сутність податку на додану вартість С. В. Хома, В. К. Орлова, С. М. Кафка, Н. К. Василенко

Економіка та управління іншими видами діяльності

Визначення науково обгрунтованих підходів до класифікації витрат авіатранспортних підприємств Аль-газу Алі

Зміни механізмів фінансування закладів охорони здоров'я в умовах реформування галузі Н. Д. Чала

Магістральний шлях здоров'язберігаючої парадигми розвитку освіти О. В. Гаращук, В. І. Куценко

Наукові повідомлення молодих вчених

Управління змінами в організаціях в умовах невизначеності Ясінська Й., М. Браніцкий

Передумови та засади лібералізації ринку електроенергії в контексті євроінтеграційних намірів України У. Ю. Палійчук

Про формування статутного капіталу вітчизняних суб'єктів господарювання М. О. Данилюк, Ю. Д. Лозяк, О. Д. Лозяк