Колонка редакції

Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та диверсифікації постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України Є. І. Крижанівський

Управління в нафтогазовому комплексі

Про умови раціонального управління використанням спільних нафтогазових ресурсів України: проблема гармонізації цілей та інтересів ключових груп впливу В. І. Варцаба, С. Я. Кісь, В. П. Петренко, Є. А. Ревтюк

Функціонування вітчизняних газотранспортних підприємств як природної монополії: економічна сутність та об'єктивна потреба І. Б. Запухляк

Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств прикарпатського басейну ПАТ "Укрнафта" І. Б. Камінська

Формування системи управління витратами нафтогазовидобувних підприємств С. М. Кафка, О. С. Степанюк

Управлінський облік трансакційних витрат на підприємствах нафтогазового комплексу Т. Я. Коцкулич

Економіка нафтогазового комплексу

Математичні основи оцінки якості інформації нафтогазових підприємств: кваліметричний підхід О. М. Витвицька

Консолідована фінансова звітність підприємств нафтогазового комплексу: склад, елементи та правила консолідації С. М. Кафка, С. В. Хома

Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки національної економіки І. М. Мазур

Економічне оцінювання ефективності газоперекачувальних агрегатів Ю. В. Чучук

Теоретичні проблеми економіки та управління

Розвиток теорії аудиту: дилема "принципи або правила" Р. М. Воронко, К. І. Редченко

Формування облікової політики підприємства - від теорії до практики Л. І. Галюк

Бухгалтерські книги середньовіччя (облікові книги та записи знаменитого італійського банку Медічі та інших торгово-банківських компаній) Й. Я. Даньків, М. Я. Остап'юк

Актуальные проблемы применения МСФО в Беларуси С. Л. Коротаев

Обліковий аспект співвідношення понять: центр відповідальності, центр витрат, контрольна точка витрат О. М. Ковалюк, О. А. Колібаба

Комунікаційні компоненти облікової політики підприємства В. В. Муравський

Становление налоговой системы Украины В. К. Орлова, С. М. Кафка

Формування фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: методи оцінки ризиків Г. К. Рогов

Теоретичні і практичні аспекти переоцінки необоротних активів Т. В. Савчук, І. Б. Медвідь, І. М. Негрич

Методи дослідження структурної перебудови господарського комплексу регіону Н. І. Ящеріцина

Економіка та управління іншими видами діяльності

Модель ефективного розвитку лісового господарства України К. М. Кудряшова

Важливість впровадження стратегічного контролю на підприємствах та організаціях споживчої кооперації М. І. Семенів

Наукові повідомлення молодих вчених

Компаративний аналіз сучасних концепцій контролінгу О. І. Гринюк

Лексико-семантичний аналіз понять "процедура банкрутства" та "процес банкрутства" А. В. Битківська

Економічна сутність ресурсів як об'єкта системи корпоративного управління підприємством Х. В. Обельницька