Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ

Спосіб визначення інтервального часу розповсюдження повздовжньої хвилі в склепі порід-колекторів (на прикладі родовищ Східної частини та Північного борту Дніпровсько-Донецької западини) Г. О. Кашуба, О. Є. Розловська

Нафтогазова інженерія

Дослідження теоретичних передумов розробляння методології формування багатопластових покладів підземних газових сховищ В. О. Заєць, Д. Ф. Тимків

Узагальнення вітчизняних і зарубіжних технологій розробки родовищ природних вуглеводнів з нафтовими облямівками Р. М. Кондрат, Л. І. Матіїшин

Машини, обладнання та матеріали

Нанотрибология при фрикционном взаимодействии металлополимерных пар трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок Д. А. Вольченко, И. О. Бекиш, М. Я. Джавадов, Д. Ю. Журавлев, А. Ю. Журавлев, О. Б. Стаднык

Оцінка умов руйнування трубопроводів тривалої експлуатації Р. С. Грабовський, О. М. Лепак, М. П. Мазур, І. Я. Федорович, Р. А. Барна

Моделювання впливу верхньої граничної умови на коливальні процеси в колоні труб при роботі бурового яса В. М. Чарковський

Дослідження технологічного процесу відцентрового армування і устаткування для його реалізації І. О. Шуляр

Кінетичний потенціал колони насосно-компресорних труб як енергетичний критерій втомної міцності її елементів Я. С. Гриджук

Транспорт та зберігання нафти і газу

Газотранспортна система України: модернізація та переоснащення О. Т. Чернова

Технології внутрішньотрубного обстеження та ремонту важкодоступних ділянок газонафтопроводів С. І. Тихонов, Я. В. Дорошенко, К. А. Поляруш

Прогнозування затрат теплової енергії при підігріванні нафти в резервуарах Г. М. Кривенко, М. П. Возняк, Л. В. Возняк, С. О. Кривенко

Розрахунок газових мереж низького тиску з урахуванням зосередженого відбору газу по довжині ділянок А. І. Ксенич