Колонка редакції

Економічна та управлінська наука в нафтогазовій галузі України: стан, недоліки, шляхи удосконалення В. П. Петренко

Управління в нафтогазовому комплексі

Теоретико-прикладні аспекти формування ланцюга цінності газотранспортних послуг в системі забезпечення їх конкурентоспроможності І. Б. Запухляк

Щодо оптимізації освітнього менеджменту в сфері підготовки кадрів для нафтогазових підприємств і організацій в рамках Болонського процесу Г. Р. Кісь, Д. В. Тимошенко

Стратегічні аспекти управління газовою промисловістю в системі регіонального розвитку Н. Б. Писар

Об'єкти та імплементація еколого-економічного реінженірингу на техногенно небезпечних нафтогазових підприємствах Г. С. Степанюк

Економіка нафтогазового комплексу

Актуалізація моделювання бізнес-процесів підприємств магістрального транспорту газу В. В. Кузьмина

Основні чинники, що здійснюють вплив на перспективи видобутку нетрадиційного газу в Україні І. М. Метошоп, Х.-І. Ю. Сорока

Світова альтернативна енергетика та національні перспективи А. А. Пабат

Аналіз середовища функціонування нафтогазових підприємств на основі економетричного супроводу С. А. Побігун

Формування інноваційного паливно-енергетичного кластера на теренах Івано-Франківського регіону Д. В. Смолич

Теоретичні проблеми економіки та управління

Розвиток інноваційного потенціалу регіонів України за умов ринкових трансформацій О. В. Бєлякова

Особливості використання спеціалізованих інформаційних систем (ІС) у процесах управління вітчизняними підприємствами Б. В. Гречаник, В. А. Лагдан

Інноваційний вектор узгодження й оптимізації соціально-економічних інтересів суспільства щодо потенціалу промислово розвинених регіонів І. О. Комарніцький

Інтенсифікація інтелектуальної активності персоналу підприємства як наслідок інтелектуалізації функцій і процесів управління С. Я. Кісь, В. Р. Процюк

Соціальні інститути: роль та функції у життєдіяльності суспільства І. П. Кінаш, О. Ю. Мацькевич

Реформування системи оподаткування в Україні на сучасному етапі Т. М. Орищин, М. І. Голяк

Теоретико-методологічні основи формування і реалізації пріоритетів регіональної кластерної політики В. В. Ржепішевська, О. В. Христенко

Конкурентоспроможність продукції як базова складова реалізації стратегічних цілей підприємства Д. В. Солоха

Оцінка рівня компетентнісної складової трудового потенціалу інженерно-технічних працівників О. І. Савченко

Причини та наслідки інфляційних процесів в Україні І. І. Проданова, Р. Т. Мацьків

Економіка та управління іншими видами діяльності

Реструктуризація суднобудівничих підприємств як основа їх економічного зростання Г. В. Єфімова

Особливості використання маркетингу на ринку нерухомості Івано-Франківської області І. С. Земляков

Удосконалення інноваційних процесів інституціональної інфраструктури фінансової системи переробних підприємств Г. М. Косовець

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства як засіб виявлення "вузьких місць" в його діяльності О. С. Яцюк

Наукові повідомлення молодих вчених

Формування та впровадження системи бюджетування на підприємстві Ю. В. Савка