Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ

Особливості поширення та перспективи нафтогазоносності палеогенових порід-колекторів північно-західної частини Передкарпатського прогину Б. Й. Маєвський, А. В. Ярема, С. С. Куровець, Т. В. Здерка

Комплексні геофізичні дослідження карбонатних порід-колекторів юрських відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину Д. Д. Федоришин, І. О. Пятковська, М. С. Махамбетова, Я. М. Фтемов

Створення регіональних прогностичних геоінформаційних моделей глибини залягання рівнів грунтових вод Л. І. Давибіда

Екологічна безпека та раціональне природокористування

Навколишнє середовище - визначальний чинник здоров'я населення екологічно-кризових регіонів А. Є. Крижанівська, Л. Я. Савчук

Нафтогазова інженерія

Дослідження гідродинамічних циркуляційних процесів промивальної рідини під час буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин М. Є. Чернова

Машини, обладнання та матеріали

Визначення розподілу тиску, температури та швидкості руху газорідинної суміші вздовж стовбура нафтової свердловини у випадку експлуатації штанговим свердловинним насосом О. В. Паневник, О. Я. Дубей

Біостійкість інгібіторів корозії-біоцидів, складових комплексу протикорозійного захисту лінійної частини нафтогазотранспортної системи України М. С. Полутренко, А. І. Піляшенко-Новохатний

Екологічна складова дугового зварювання та напрямок її підвищення О. М. Савицький, О. М. Мандрик

Розробляння методів зниження втрат електричної енергії на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів І. Д. Галущак

Транспорт та зберігання нафти і газу

Вплив нітрогеновмісних конденсованих гетероциклів на корозійні процеси підземних металоконструкцій М. С. Полутренко

Зміна режиму роботи неізотермічного нафтопроводу шляхом зміни схем роботи його лінійної частини В. Я. Грудз, В. Т. Болонний, А. Я. Ждек

Дослідження впливу зупинок насосних агрегатів на режим роботи магістрального нафтопроводу С. Я. Григорський, Середюк М. Д.

Обгрунтування доцільності досліджень і оцінки перспектив розвитку трубопровідного транспорту як глобальної альтернативи Н. В. Люта, Е. А. Швидкий, В. П. Петренко, М. О. Лютий

Дослідження впливу діаметра трубопроводу на поширення ударної хвилі у аварійних ситуаціях Г. М. Кривенко, М. П. Возняк, Л. В. Возняк, С. О. Кривенко

Сучасні технології обслуговування, ремонту та реконструкції підводних газонафтопроводів Я. В. Дорошенко, Т. І. Марко, С. І. Тихонов

Метод уточнення технологічних параметрів розподілу газу в газових мережах населених пунктів А. І. Ксенич

Захист внутрішньої поверхні нафтопроводів від корозії шляхом визначення оптимальної швидкості перекачування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами Ю. І. Дорошенко

Діагностування газоперекачувального агрегата з метою прогнозування його залишкового ресурсу Р. Т. Мартинюк, Я. М. Дем'янчук, О. Р. Мартинюк

Метод розрахунку режимів роботи систем магістральних газопроводів О. В. Тимків, В. Б. Михалків

Вимірювання, контроль і технічна діагностика

Визначення кількісного вмісту компонентів парової фази суміші скрапленого нафтового газу Й. Й. Білинський, Б. П. Книш

Економіка та організація виробництва

Методика оптимального вибору відновлюваних джерел енергогенерації в умовах Прикарпаття В. П. Петренко, У. Ю. Палійчук

Шляхи підвищення енергоефективності будівель об'єктів нафтогазового комплексу І. Р. Ващишак, О. П. Ващишак, А. В. Яворський

Фактори, особливості та показники, що визначають ефективність проектів дорозробки виснажених нафтових родовищ І. М. Петрунчак