Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ

Методичне та алгоритмічне забезпечення пошукових робіт на нафту і газ в умовах акваторій Чорного та Азовського морів М. І. Євдощук, О. О. Бардін, Т. М. Галко

Оцінка впливу геологічної будови об'єкта на сейсмічне хвильове поле В. О. Цибульський, П. М. Кузьменко, С. О. Скляров

Удосконалення методики вивчення газопроникності гірських порід в умовах прослизання молекул газу Я. А. Пилип, В. М. Владика, М. Ю. Нестеренко, Р. С. Балацький, Т. В. Здерка

Перспективи видобування газу з порід-колекторів піщано-глинистої товщі неогену Закарпатського прогину А. В. Локтєв

Дослідження зміни умов седиментації у процесі формування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ на основі аналізу форми геофізичних кривих І. О. Федак, В. А. Старостін, Я. М. Коваль, А. О. Сінцова

Фільтраційно-ємнісна характеристика та петрофізичне моделювання взаємозв'язків фізичних та колекторських параметрів низькоомних порід-колекторів О. М. Трубенко, С. Д. Федоришин, В. Я. Дмитерчук, В. В. Федорів, Я. М. Коваль, А. П. Олійник

Нафтогазова інженерія

Кольматація тріщин дрібнодисперсним матеріалом при тампонуванні тріщинувато-пористого середовища як процес нелінійної адсорбції Ленгмюра В. С. Бойко, Р. В. Бойко

Екологічні аспекти виробництва та застосування змащувальних добавок до бурових рідин Є. М. Бакулін

Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень Р. Б. Вовк, В. Д. Мельник, Л. М. Гобир

Динаміка гідроакустичних коливань у затопленій струмині затрубного простору бурильної колони М. Є. Чернова

Аналіз сучасного стану методів і засобів підвищення продуктивності нафтових свердловин імпульсно-хвильовими діями на пласти М. В. Худін, О. М. Карпаш

Машини, обладнання та матеріали

Особливості механізму піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу М. М. Лях, В. М. Савик, Н. В. Федоляк, В. М. Вакалюк, Я. В. Солоничний

Розрахунок міцності морських стояків при дії зовнішніх навантажень, внутрішнього тиску та температурного розширення Б. В. Копей, М. Г. Яриновський

Контактно-імпульсна взаємодія металополімерних пар тертя гальмівних пристроїв О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко, С. І. Криштопа, Д. Ю. Журавльов, М. В. Кашуба

Використання поліуританових покриттів у процесі ремонту насосних штанг Б. В. Копей, О. І. Стефанишин, О. Р. Мартинець, А. Б. Стефанишин

Розрахунки з'єднань із натягом у шарошках, оснащених композиційними зубцями зі сталевим хвостовиком І. О. Шуляр, І. П. Шацький, В. А. Корнута, Л. Я. Роп'як

Вплив форми армованої поверхні зубків озброєння шарошкових доліт на енергоємність руйнування гірської породи О. М. Семеген

Транспорт та зберігання нафти і газу

Оцінка умов лавинного руйнування трубопроводів із довільно розміщеними наскрізними тріщинами та ненаскрізними зовнішніми тріщиноподібними дефектами заданої глибини Є. І. Крижанівський, О. М. Мандрик, Р. С. Грабовський, О. Т. Касій

Лінеаризована діагностична модель відцентрованого нагнітача природного газу М. І. Горбійчук, В. М. Медведчук

Разработка и анализ промысловых исследований модели процесса осушки газа применительно к условиям аппаратов А. Н. Гурбанов, А. Я. Джомардов

Вимірювання, контроль і технічна діагностика

Метод ідентифікації видів дефектів трубопроводів підземних теплових мереж І. Р. Ващишак, С. П. Ващишак, Л. А. Витвицька, П. М. Райтер

Зведення балансу витрат природного газу в комунально-побутовій сфері М. В. Кузь, О. Є. Середюк

Удосконалення оптичного методу контролю визначення енерговмісту природного газу В. М. Романів

Економіка та організація виробництва

Діагностування та шляхи реформування державної тарифної політики на ринках теплової енергії та природного газу України Ю. П. Колбушкін, М. О. Данилюк, С. О. Висоцький

Роль нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергозабезпеченні національного господарства У. Ю. Палійчук

Обгрунтування методичного підходу до розрахунку сезонного тарифу на транспортування природного газу О. О. Гарматюк

Актуальність ситуаційних теорій керівництва в управлінні розвитком підприємств нафтогазового комплексу А. С. Полянська