Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ

Моделювання осадження кремнезему на карбонатних породах Г. Н. Азроян, Н. В. Журавель, Т. І. Луцишин, С. А. Непеляк, А. Я. Хомин, С. С. Думенко, Ю. В. Крикливий

Бітумонафтогазогеологічне районування і напрямки пошуків нафти і газу в нетрадиційних колекторах західних областей України О. О. Орлов, В. С. Боднарчук, Ю. А. Калиній, А. П. Мазур

Геогустинні властивості геологічного розрізу Оболонської астроблеми Ю. В. Аніщенко, Н. С. Ганженко, В. В. Омельченко

Індивідуальне моделювання електропровідності поліміктових глинистих газонасичених пісковиків В. А. Старостін, Я. М. Коваль, І. О. Федак

Математичне моделювання розподілу пластового тиску з урахуванням фізичної неоднорідності пласта Л. М. Журавчак, А. Є. Струк

Нафтогазова інженерія

Математичне моделювання забруднення приземного шару атмосфери парами бурового розчину Л. Є. Шкіца, Т. М. Яцишин, О. О. Попов

Аналіз потужності електропривода бурових установок при проходці тріщинуватих гірських порід Л. М. Заміховський, О. А. Шаповал

Експериментальні дослідження енергопередавальних функцій бурильної колони у стовбурі скерованої свердловини І. І. Чудик, А. І. Різничук, М. О. Мілостян, Н. Р. Жолоб

Огляд сучасних методик розрахунку втрат нафтопродуктів від випаровування за умов зберігання у наземних резервуарах Ю. І. Дорошенко, Н. В. Люта

Технология очистки буровых растворов на вибрационном поличастотном грохоте МВГ А. Ф. Булат, Г. А. Шевченко, В. Г. Шевченко, Б. В. Бокий

Імплементація концепцій штучного інтелекту в технологічних процесах буріння нафтових і газових свердловин М. М. Демчина

Генерація віброколивань у процесі буріння свердловин М. Є. Чернова

Машини, обладнання та матеріали

Біостійкість захисних ізоляційних покриттів М. С. Полутренко

Визначення закону руху двоступінчастого поршневого компресора з приводом від асинхронного двигуна Ф. І. Стоцький, Т. Ф. Тутко

Транспорт та зберігання нафти і газу

Оцінка впливу нестаціонарності газового потоку на енергоефективність транспортування газу Я. В. Грудз

Деформації металевого трубопроводу у грунтах, що набрякають В. О. Онищенко, М. Л. Зоценко, Л. С. Шлапак, О. Л. Зімін

Напіваналітичний метод скінчених елементів для обчислення параментів ультразвукових спрямованих хвиль у стінці магістрального трубопроводу А. А. Мандра, І. З. Лютак, З. П. Лютак

Спрощений метод діагностування ефективного діаметра нафтопроводу Г. М. Кривенко, М. П. Возняк, Л. В. Возняк

Вимірювання, контроль і технічна діагностика

Формальні основи комп'ютерної інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин М. Я. Бестильний, О. Ф. Козак, В. М. Юрчишин